راه اندازی شبکه تشخیص تب کریمه کنگو در کشور/توصیه به کشورهای همسایه ایرانرئیس گروه آربوویروس و تب های خونریزی دهنده ویروسی انستیتو پاستور ایران از راه اندازی شبکه تشخیص تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور خبر داد و گفت: با این کار و پس از ارزیابی ۱۰ دانشگاه حاضر در منطقه. نیازی به جمع آوری نمونه از سراسر کشور نیست. برای بررسی نهایی به تهران ارسال می شود.

دکتر محمدحسن پوری ولی در گفت وگو با ایسنا. وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع ملی آربوویروس و تب هموراژیک ویروسی انستیتو پاستور ایران در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد، گفت: این آزمایشگاه بیش از ۲۰ سال فعالیت دارد تا نمونه موارد مشکوک را آزمایش کند. بیماری تب خونریزی دهنده، عفونت ویروسی و سراسر کشور به انستیتو پاستور ایران ارسال شد. این بررسی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و سایر آربوویروس های مشابه مانند تب دنگی، چیکونگونیا، تب زرد و غیره را پوشش می دهد.

وی با بیان اینکه روش های تشخیصی در این آزمایشگاه بر اساس آزمایشات مولکولی و سرولوژیکی است، تصریح کرد: در این مدت هزاران نمونه مشکوک به آربوویروس به آزمایشگاه مرجع کشور در انستیتو پاستور ایران ارسال شد. این نمونه ها از تمام ایالت های کشور برای آزمایش به این آزمایشگاه ارسال می شود. نمونه ها از طریق مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی ارسال می شود و موظفیم در اسرع وقت به مراکز بهداشتی درمانی مرجع و مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اطلاع رسانی کنیم. کلیه خدمات آزمایشگاهی به بیماران رایگان ارائه می شود.

اضافه شده: در حالی که میزان مرگ و میر در تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بالاست و در صورت عدم انجام اقدامات درمانی موثر و به موقع بیمار فوت خواهد کرد لذا از سال گذشته پس از همکاری آزمایشگاه و مرکز مدیریت بیماریهای سازمان بهداشت و درمان با انستیتو پاستور ایران مقرر گردید که تمامی نقاط کشور در مرجع آزمایشگاهی

پوریا ولی ادامه داد: برای شروع این فعالیت، شبکه مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سال گذشته ایجاد شد که به سایر آربوویروس ها نیز تعمیم می یابد. در این شبکه ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور (اردبیل، بیرجند، جندی شاپور، اهواز، زاهدان، کردستان، کرمان، گیلان، مزدران، مشهد، هرمزگان) به عنوان آزمایشگاه مرجع آربوویروس ها در تشخیص این بیماری ها همکاری می کنند. در حال حاضر نمونه ها به صورت همزمان از مراکز بهداشتی درمانی به آزمایشگاه همکار و انستیتو پاستور ایران ارسال می شود.

وی تاکید کرد: تا پایان شهریورماه امسال این ۱۰ دانشگاه با ارزیابی کلی مورد ارزیابی قرار می گیرند و بر این اساس مجاز به انجام آزمایش های تشخیص مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در این مراکز خواهند بود. پس از آن دیگر نیازی به ارسال نمونه از سراسر کشور به تهران نیست.

این ویروس شناس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو را یک بیماری شایع در بین انسان و دام دانست که ویروس عامل آن توسط کنه منتشر می شود، گفت: این بیماری یکی از مهم ترین آربوویروس های کشور محسوب می شود و تشخیص و مراقبت از آن انجام می شود. در این بخش مطالعات کاربردی روی روی و سایر آربوویروس های مهم کشور انجام و مطالعات کاربردی انجام می شود. تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری است که عمدتاً در شرق چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه، جنوب اروپا و آفریقا گزارش شده است.

وی افزود: ایران از نظر تعداد بالای بیماران تشخیص داده شده و تنوع ژنوتیپ های ویروسی در انتقال بی نظیر است که بخشی از آن مدیون سیستم بهداشتی و درمانی کشور و آخرین آزمایشگاه های تشخیصی در منطقه است. و بنابراین، فعالیت آزمایشگاه مرجع ملی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بسیار مورد توجه سازمان بهداشت جهانی است و ایران یکی از کشورهایی است که از نظر آزمایش این بیماری و سایر آربوویروس ها بهترین جایگاه را در جهان دارد. از این رو در سال های اخیر مشاوره های لازم را برای این بیماری ها در زمینه راه اندازی آزمایشگاه ها انجام داده ایم و گاه کیت های تشخیصی نیز ارسال کرده ایم. از جمله این همکاری ها می توان به مأموریت ارسال کیت های تشخیص تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در عراق و به روز رسانی سیستم درمان تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و تب دنگی در افغانستان اشاره کرد.

وی در پایان یادآور شد: لازم به ذکر است که تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری بومی ایران است اما دنگی یک بیماری وارداتی از کشور است. با توجه به اینکه اخیراً انتشار پشه در جنوب کشور گزارش شده است، به احتمال زیاد به زودی شاهد بیماری های منتقله از طریق پشه ایدز از جمله دنگی خواهیم بود. تشخیص سریع این بیماری ها با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور و انستیتو پاستور ایران انجام می شود.

انتهای پیام/

زخم