رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن هک کنید – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز دکتر اندرو هوبرمن عصب شناس نابغه استنفورد حضور دارد. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت ، و بله – حتی این شلوارهای هوشمند در تلاش برای یافتن کار هستند ، او تعادل زندگی را دوست دارد. دکتر هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر مرد کار خارق العاده ای انجام می دهد. از او دعوت می شود که بارها و بارها من را در کنار خود داشته باشد تا درباره ما انسان ها و پاسخ های ما صحبت کند. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید