روز داروساز مبارک | شرکت دارویی پوراطب


ما زکریای رازی (دانشمند مشهور ایرانی) را که شهرت او همیشه ما را به یاد تلاش و تحقیقات خستگی ناپذیر می اندازد ، به همه داروسازان و محققان زحمت کش ، زن و مرد تبریک می گوییم و از تلاش های بزرگ جامعه داروسازان ، به ویژه در کرونا قدردانی می کنیم. بحران

دیدگاهتان را بنویسید