روش های طلاق بدون مهریه


زمانی که زن و مرد از یکدیگر طلاق می گیرند، دادگاه باید در حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، مسئولیت اموری مانند حضانت فرزند، نفقه و مهریه را تعیین کند.

روش های طلاق بدون مهریه

با توجه به اینکه معمولاً در ضمن عقد نکاح میزان مهریه بالاتری تعیین می شود و در صورت عدم پرداخت مهریه ممکن است زوج مشمول ضمانت اجرا شود، این سوال قابل طرح است آیا راهی برای جلوگیری از پرداخت وجود دارد. ? مهریه یا نه. در این مقاله از مجله دلتا روش های طلاق بدون مهریه ما پرداخت می کنیم

روش های طلاق بدون مهریه

در مورد روش های طلاق بدون مهریه ابتدا باید به یک نکته مهم توجه کنیم و آن اینکه اگر عقد نکاح صحیح و قانونی باشد اساساً در همه موارد زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند. برخلاف تصور مشروط بودن مطالبه مهریه به انجام وظایف زناشویی از سوی زن، نه تنها تمکین شرط برای مطالبه مهریه نیست، بلکه حتی اگر زن مجرد، مریض یا خیانت به شوهر باشد، می تواند جهیزیه اش را بگیر هیچ مهریه ای قابل اجتناب نیست.

بنابراین در یک وضعیت کلی باید گفت که راه طلاق زن بدون مهریه به این صورت است که یا زوجه قبلاً مهریه را به شوهر داده و زوج را از پرداخت مهریه رها کرده است. مورد دیگر این است که در طلاق توافقی یا طلاق علنی با شوهر خود موافقت کند که از مهریه خود صرف نظر کند. سپس حق طلاق را بدست آورید.

همچنین در صورت عدم تمکن مالی زوج برای پرداخت مهریه زوجه می تواند دادخواست طلاق خود را به دادگاه تقدیم کند. قاضی با توجه به وضعیت مالی وی مهریه را به صورت اقساط پرداخت می کند. این مورد جدا از وضعیتی است که مهریه زن ارزان است. در این مهریه مرد به اندازه توان مالی خود مسئول ادای دین زن است.

البته قانون مدنی علاوه بر طرق ذکر شده، چنین شروطی را نیز در نظر گرفته است که بر اساس آن می توان در موارد خاص و صغیر، زن را بدون پرداخت مهریه طلاق داد. همچنین حداقل مهریه ای که باید به زن پرداخت شود نیز کاهش می یابد.

جهیزیه را بگیر

شرایط طلاق زن بدون پرداخت مهریه

  • شرط طلاق زن بدون پرداخت مهریه این است که عقد نکاحی که بین طرفین منعقد می شود بنا به دلایلی باطل باشد و رابطه نکاح بین طرفین اصلاً برقرار نشده باشد تا زن بتواند مهریه خود را مطالبه کند.
  • از دیگر شرایط طلاق بدون مهریه، فسخ عقد قبل از عقد به دلایل قانونی است. طلاق از جهاتی موجب فسخ نکاح می شود. در این صورت با خاتمه نکاح، زن حق گرفتن مهریه را ندارد. البته اگر علت فسخ عجز مرد باشد، زن مستحق نصف مهریه است.
  • شرط دیگر طلاق زن بدون مهریه این است که زوجه قبل از طلاق مهر خود را به مرد داده باشد.
  • حتی اگر زن و شوهر در ضمن عقد مهریه را تعیین نکرده باشند. سپس زوجه قبل از تسویه مهریه فوت می کند. همچنین در صورت عدم وجود رابطه زناشویی بین دو طرف، مرد ملزم به پرداخت مهریه به ورثه زوجه نخواهد بود. اما در این صورت طلاق زن بدون مهریه موضوعیت ندارد و همچنین اجتناب از پرداخت مهریه محسوب نمی شود.

مهریه

مطالعات پیشنهادی: برای آگاهی از نکات حقوقی مقاله مجازات برقراری روابط غیر زناشویی در ملاء عام را مطالعه کنید.