روند صعودی وحشتناک سقط جنین در ۱۰ سال گذشته/۹۸ درصد سقط جنین قانونی استایسنا/ خراسان رضوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه متأسفانه سقط جنین در کشور زیاد است و آمارها حاکی از افزایش چشمگیر سقط جنین در کشور در ۱۰ سال گذشته بوده است، گفت: ۹۸ درصد از این سقط ها قانونی بوده است.

دکتر انسیه خزعلی امروز ۲۵ مردادماه در سومین جلسه ستاد جمعیت خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، گفت: دلیل این سقط ها ترس و حرف هایی است که توسط کارشناسان بهداشت در خانواده ها پیدا می شود. همچنین به دلیل فرهنگ نهادی که به نفع تعداد فرزندان نیست، تعداد اعضای خانواده به شدت کاهش یافته است.

هرچند مدتی است که بحث جمعیت مطرح نشده است، اما تلاش های خوبی در این زمینه در خراسان رضوی انجام شده است. ما انتظار داریم با توجه به وضعیت اضطراری فعلی، این تلاش ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: دشمن برنامه های گسترده و بلندمدتی در خصوص جمعیت دارد و متأسفانه این حوزه نیز مدت ها مورد غفلت قرار گرفته است. پس در این چند سال که فرصت خروج از حفره جمعیتی فراهم می شود باید با برنامه ریزی دقیق و هماهنگ به نتیجه مطلوب برسیم.

خزعلی تهدید جمعیت را موضوع جدیدی نیست و تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید دشمن با الفاظ زیبا و فریبنده بشریت را به سمت فساد، محدودیت، کاهش جمعیت و نسل کشی می کشاند. خداوند امکانات مادی و معنوی را جمع می کند و می گوید دشمن برای آنها برنامه دارد. خداوند در قرآن می فرماید اگر دشمن بر شما چیره شود در زمین فساد ایجاد می کند و این فساد در دو قسمت است: نابودی منابع مادی و نسل بشر. دشمنی دشمنان در نابودی کمی و کیفی سرمایه انسانی به معنای خالی کردن مادیات و تغییر هویت سرمایه انسانی است.

وی گفت: بهترین مصداق این موضوع در بین جوانان و زنان بحث حجاب است. آنها سعی می کنند هویت زنان را از بین ببرند و ارزش ها را به ضد ارزش ها تبدیل کنند. اینها اقداماتی است که از چند جهت صورت می گیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ جمعی و شناختی است. دشمن سعی می کند این هویت را از منظر معنوی سلب کند و قدرت انسان را از بین ببرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: وظیفه ما برنامه ریزی صحیح در حوزه فرهنگی و اقتصادی برای مقابله با این جنگ شناختی که زنان و خانواده را هدف قرار می دهد، است و تلاش می کنیم تخریب جامعه را از درون خانواده برنامه ریزی کنیم. انجام دادن . البته باید در مقابل جنگ مادی که سرمایه مادی و سرمایه نسلی را تهدید می کند نیز موضع گیری کنیم.

وی با بیان اینکه حمایت اقتصادی در حوزه تولید مثل در اختیار دولت است، تصریح کرد: اما اصل برنامه ریزی رشد جمعیت به مسائل فرهنگی مربوط می شود. ایجاد انگیزه برای اشتغال، فرزندآوری و تربیت فرزند امری مهم است که سرمایه گذاری آن کم است و باید به آن توجه شود.

خزعلی تصریح کرد: همچنین اگر موانعی از نظر بهداشتی و در سیستم وزارت بهداشت وجود دارد باید رفع شود. ما به بسته های محرک زیادی نیاز نخواهیم داشت.

وی درباره طرح های حمایتی بارداری گفت: تاکنون ۵۰ هزار خودرو به مادران تحویل داده شده که وزن اقتصادی چندانی ندارند و در واقع سهمیه ای است که به مادران داده می شود. امیدواریم با این وضعیت این کار پیگیری شود تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود. البته ارائه مشوق های مسکن زمان بر است.

خزعلی افزود: از افرادی که به عنوان سازمان مردم نهاد فعالیت می کنند، در زمینه ترویج بارداری و پیشگیری از سقط حمایت خواهیم کرد و اگر مشکل قانونی وجود داشته باشد، آن را برطرف می کنیم.

انتهای پیام/

زخم