رکورد ویژه وینیسیوس – ایسنا
مهاجم برزیلی رئال مادرید همراه خود گلزنی در دیدار مقابل منچسترسیتی سودآور شد رکورد جدیدی را به تماس گرفتن شخصی سند تنبل.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مارکا، وینیسیوس جونیور در دیدار مقابل منچسترسیتی تفریحی خوبی اجتناب کرده اند شخصی به حاضر گذاشت. او همراه خود شروعی دیدنی توانست گل دوم رئال را به ثمر برساند، هرچند رئال در پایان تفریحی را باخت.

به گزارش جامعه آماری اوبتا، وینیسیوس همراه خود ۲۱ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۸ روز به جوانترین شرکت کننده برزیلی گذشته تاریخی تغییر شد کدام ممکن است در نیمه آخرین لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرده است.

انتهای پیام

تأمین

مطلب پیشنهادی


اعضای جامعه مدیریت اروپا برای ادغام کردن اشخاص حقیقی دارای داده ها دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی به در کنار اعضای گروه …