زلزله ۴.۵ ریشتری گیلان را در ۵ روز لرزاند


هفته گذشته بندر چارک در استان هرمزگان در آستانه زلزله قرار گرفت و بر اساس گزارش های منتشر شده تاکنون ۵۶ زمین لرزه به بزرگی ۲.۵ ریشتر و بالاتر در این منطقه به ثبت رسیده است. زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر نیز استان گیلان را لرزاند.

به گزارش ایسنا، روز دوشنبه ۲۴ خرداد زلزله ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر بندر چارک در استان هرمزگان را لرزاند و صبح دیروز جمعه ۲۶ خرداد نیز بیش از ۲.۵ ریشتر به بزرگی ۵۹ این منطقه را لرزاند. این منطقه دارای میانگین قدر ۳.۷ و عمق متوسط ​​۱۲.۷ کیلومتر است.

کانون زمین لرزه در زیر کانون گزارش شده است، اما هشدار سونامی صادر نشده است، اما مرکز زمین لرزه زیر کانون گزارش شده است، هشدار سونامی صادر نشده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر نیز صفا دشت در استان تهران را لرزاند. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه ۲۱ خرداد

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر شهرستان سروآباد استان کردستان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر در عمق ۱۸ کیلومتری زمین در آوجیک استان آذربایجان غربی به ثبت رسید.
در ۱۰۴ کیلومتری سیاه چشمه این استان قرار داشت.

یکشنبه ۲۲ خرداد

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر کانی سور در استان کردستان و زلزله ۲.۶ ریشتر گلباف در استان کرمان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری استان راور و کانون آن در ۱۳ کیلومتری راور، ۳۱ کیلومتری کیانشهر و ۴۳ کیلومتری جرند گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری استان گلستان در ۳۰ کیلومتری اینچه برون، ۳۱ کیلومتری آلوم الانبار و ۳۸ کیلومتری آک کالا مرکز آن بوده است.

دوشنبه ۲۳ خرداد

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر صیدا در استان خوزستان را در عمق ۱۲ کیلومتری زمین لرزاند و کانون آن در ۴ کیلومتری صیدا، ۲۲ کیلومتری غرب میانه و ۲۲ کیلومتری باغ ملک گزارش شده است.

کانون این زمین لرزه در ۲۵ کیلومتری شاهرود، ۳۲ کیلومتری بسطام و ۳۵ کیلومتری امیریه گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر به بزرگی ۲.۶ و ۲.۸ ریشتر مهران در استان ایلام را لرزاند.

تقدیر شنبه ۲۴ تراش

زلزله ۲.۵ ریشتری هجدک در استان کرمان، زلزله ۲.۵ ریشتری فیروزآباد در استان اردبیل، زلزله ۲.۵ ریشتری کلاته خنج در استان سمنان، زلزله ۲.۵ ریشتری زلزله ۲.۵ ریشتری زلزله ۲.۸ ریشتری سرجنگل در استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۵ ریشتری صفی آباد در استان خراسان شمالی، زمین لرزه ۲.۵ ریشتری آران و بیدگل در استان اصفهان را لرزاند.

کانون این زمین لرزه در عمق ۱۱ کیلومتری زمین و شدت آن ۳.۵ ریشتر گزارش شده است.

کانون زمین لرزه در ۴۰ کیلومتری زمین مزداوند و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر بندر چارک در استان هرمزگان را در عمق ۱۶ کیلومتری زمین لرزاند و کانون آن در ۱۴ کیلومتری بندر چارک، ۳۹ کیلومتری جزیره کیش و ۴۴ کیلومتری استان بوده است. این زمین لرزه با قدرت ۳.۲ در مقیاس ریشتر در عمق ۹ و ۸ ریشتر رخ داد.

همچنین زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری استان هرمزگان فین با کانون ۲۸ کیلومتری فین، ۴۱ کیلومتری قاضی قاضی و ۴۴ کیلومتری زمین لرزه را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر ۲۴ خرداد منطقه گیلان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین و کانون آن در ۱۲ کیلومتری جیرنده، ۱۴ کیلومتری لوشان و ۱۴ کیلومتری بره سر بوده است.

چهارشنبه ۲۵ خرداد

زلزله ۲.۷ ریشتری استان تهران، زلزله ۲.۹ ریشتری در هجدک استان کرمان، زلزله ۲.۹ ریشتری در راور، زلزله ۲.۷ ریشتری در استان آذربایجان شرقی و زلزله ۲.۷ ریشتری در استان آذربایجان شرقی و زلزله ۲.۷ ریشتری در استان آذربایجان شرقی بوده است. اندازه. چشمه، استان آذربایجان غربی.

پس از زلزله ۴.۵ ریشتری در عمق ۱۹ کیلومتری بندر چارک در استان هرمزگان در عمق ۱۴ کیلومتری زمین ۴.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری زمین ۴.۶ در عمق ۸ کیلومتری زمین ۵.۲ و ۴.۲. ۲۲ کیلومتر، ۳.۷ در عمق ۲۸ کیلومتری، ۴.۷ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۳ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۸ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری ۳.۵ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۵ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۲ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۱ کیلومتری، ۳.۵ اینچ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۸ در عمق ۱۴ کیلومتری.

پنج روز، شش روز

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری در عمق ۱۷ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۳ ۸ کیلومتری در عمق ۱۰ کیلومتری عمق. در عمق ۱۰ کیلومتری ۴.۲، در عمق ۸ کیلومتری ۴.۱، در عمق ۱۰ کیلومتری ۴.۵، در عمق ۱۱ کیلومتری ۳.۳، در عمق ۱۰ کیلومتری ۳.۶، در عمق ۱۶ کیلومتری ۳.۴، ۳.۲ ۸ ۵۳۱ در عمق کیلومتری، ۳.۶ کیلومتری در عمق ۸ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۲.۹، ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری.

در شهداد استان کرمان زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و کانون آن در ۸۸ کیلومتری شهداد، ۱۰۳ کیلومتری هجدک و ۱۰۷ کیلومتری اندوهجرد بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین سفید استان خراسان رضوی را لرزاند و کانون آن در ۳۶ کیلومتری صخره سفید این استان، ۴۲ کیلومتری مزداوند و ۴۲ کیلومتری نصرآباد این استان بوده است. زلزله ۲.۵ از دیگر زمین لرزه های این منطقه است.

کانون این زمین لرزه در عمق ۱۷ کیلومتری نصرت آباد سیستان و بلوچستان با قدرت ۳.۴ ریشتر و کانون آن در ۲ کیلومتری نصرت آباد، ۹۶ کیلومتری زاهدان و ۱۰۹ کیلومتری جنگل گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۹ ریشتر منطقه آفرز استان فارس را لرزاند و پس از آن زلزله ۲.۷ ریشتری نیشابور در استان خراسان رضوی و زلزله ۲.۹ ریشتری در دهلران استان ایلام رخ داد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری حمیل استان کرمانشاه و کانون این زمین لرزه در ۱۴ کیلومتری حمیل، ۲۲ کیلومتری هلشی و ۲۶ کیلومتری رباط بوده است.

جمعه ۱۷ خرداد

در بندر چارک در استان هرمزگان در عمق ۱۸ کیلومتری ۳.۳، در عمق ۱۸ کیلومتری ۳.۳، در عمق ۱۰ کیلومتری ۳.۶، در عمق ۱۰ کیلومتری ۳.۲، در عمق ۱۹ کیلومتری ۳.۸ و. در عمق ۱۰ کیلومتری ۳.۸ ثبت شد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر منطقه مرند در آذربایجان شرقی، زلزله ۲.۵ ریشتری استان چلگرد چهارمحال و بختیاری و زلزله ۲.۵ ریشتری بزنورد در شمال خراسان را لرزاند.

این زمین لرزه به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری استان سمنان و کانون آن در ۲۲ کیلومتری امیریه، ۲۴ کیلومتری بسطام در استان سمنان و ۲۵ کیلومتری علی آباد گلستان گزارش شده است.

انتهای پیام/