ساختار های محرومیت اجتناب کرده اند تامین آب ثابت؛ انتخاب پایگاه آب خراسان جنوبیایسنا/ خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: ساختار های محرومیت زدایی روستاها اجتناب کرده اند آبرسانی ثابت به روستاهای خراسان جنوبی در اصل کار انتقادی قرارگاه آب استان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس توسعه اجرای ساختار ها رصد تبدیل می شود.

جواد قناعت در امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت در مونتاژ قرارگاه آبفای خراسان جنوبی اظهار داشت: خراسان جنوبی شرایط اقلیمی خاصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی یکی اجتناب کرده اند معضلات انتقادی استان به طور قابل توجهی در روستاها است.

به گزارش ایسنا، وی همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود ملاحظه به شرایط خاص خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی در استان، اجرای ساختار محرومیت زدایی اجتناب کرده اند آب روستاهای خراسان جنوبی همراه خود مشارکت امام حسن مجتبی (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی فاضلاب اجرا شد. . وی افزود: {در این} ساختار موضوع آبرسانی ثابت به روستاهای استان در بدترین شرایط طی منصفانه به همان اندازه ۲ سال پیگیری تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به وجود ردیف اعتباری برای این موضوع در سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۲، باید اجتناب کرده اند این شانس طلایی نهایت استفاده را ببریم.”

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: اولین هدف این ساختار سراسری تامین آب ثابت روستاهای بالای ۲۰ خانواده حداقل به همان اندازه نوک امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هفته مقامات ۱۴۰۲ است کدام ممکن است جدا از تامین آب به ۴۹ روستا، آبرسانی به ۴۶ روستای باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی به روستاهای ۱۵ خانواده نیز {در این} ساختار دیده شده است.

قناعت تصریح کرد: همراه خود محوریت معاونت امور عمرانی استاندار، اجرای ساختار محرومیت زدایی اجتناب کرده اند آب روستا به صورت ویژه در اصل کار قرارگاه آبفای استان قرار دارد کدام ممکن است باید به صورت مستمر نظارت، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها بالقوه در جریان انتخاب اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل تعهد مطرح شده است.

وی همراه خود دقیق اینکه استانداری خراسان جنوبی اجتناب کرده اند اجرای ساختار محرومیت زدایی روستاهای استان در اسرع وقت حمایت می تنبل، تاکید کرد: در صورت خواستن به هر نوع مصوبه ای در حین اجرای این ساختار باید این موضوع برطرف شود. همراه خود هم افزایی خوش بینانه بین مشاغل.

قنات اجتناب کرده اند امام حسن مجتبی (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب خراسان جنوبی خواست به همان اندازه ۲۲ تیرماه امسال تمام امتحان شده شخصی را برای فریب دادن دارایی ها برای اجرای این ساختار ها به کار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از فریب دادن شهرت، آب روستاهای جدید را نیز تامین کنند. منصفانه ساختار محرومیت اضافه کنید.

وی دقیق کرد: برای رعایت شرایط بهینه تعهد های آبرسانی، ایستگاه آب استان هر ۲ هفته یکبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه های آتی تشکیل مونتاژ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارگاه اواخر اردیبهشت هر دو اوایل خرداد تشکیل مونتاژ دهد. همراه خود استاندار با اشاره به کسب اقلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسبابک ها گفتگو کنند.

انتهای پیام

soreces