سرمازدگی بهاره ۱۵۰ میلیارد تومان باغات ملایر را تخریب کرد
ایسنا/ همدان معاون سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست جهاد کشاورزی ملایر خسارات سرمازدگی بهاره در مساحت ۲۲۲۰ هکتار اجتناب کرده اند محصولات باغی را بالغ بر ۲۶۶۵ تن همراه خود برآورد اولین ۱۵۰ میلیارد تومان گفتن کرد.

سید مهدی میراقری در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، اظهار کرد: از دو هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۲ هکتار مرحله زیر کشت بادام آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیم این شهرستان، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۸ هکتار همراه خود کاهش دمای هوا در هفته نخست امسال دچار سرمازدگی ۸۰ درصدی شد. فروردین امسال. .

میر باقری خسارت سرمازدگی اولین به باغات بادام شهرستان را حدود ۲۲۱۲ تن عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۳۰ هکتار اجتناب کرده اند ۱۹۱ هکتار کشت هلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلیل ۱۵ سهم خسارت دید.

وی همراه خود دقیق اینکه پس اجتناب کرده اند بادام، باغات زردآلو بیشترین خسارت را متحمل شدند، افزود: ۶۵ هکتار اجتناب کرده اند مرحله ۱۲۰ هکتاری زیر کشت زردآلو، ۶۵ سهم اجتناب کرده اند سرمازدگی اولین بهاره را متحمل شد.

مرباگره یکپارچه داد: ۲۰ هکتار اجتناب کرده اند ۱۷۸ هکتار آلوچه کاشته شده در شهرستان ۱۵ سهم خسارت اولین را در سرمای بهاره متحمل شدند.

سرپرست جهاد کشاورزی ملایر انواع محل کاشت صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای صحیح برای هر جهان، انواع ارقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس های مقاوم، مصرف شده صحیح محصولات، بخور زمستانه همراه خود روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدهای آمینه، مدیریت خوشایند گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأخیر هرس به همان اندازه اواخر زمستان هر دو اوایل بهار در بوته ها میوه به طور قابل توجهی گل بوته ها شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند راهکارهای مدیریتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند سرمازدگی در باغات.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ خراسان رضوی، معاون امور مساجد مشهد خبر مبایعه نامه دومین روحانی در حادثه ظهر در حال حاضر…

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر