سلما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب‌های سبک دلچه گابانا در عربستان – آفتاب کریمسلما و شب‌های مد دلچه گابانا در عربستان،اخبار مد و ستاره ها،خبرهای مد و ستاره ها

یکی اجتناب کرده اند محافظه‌کارترین کشورهای اسلامی اخیراً درهایش را به روی دنیای آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه گشوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه سبک دولچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گابانا اجتناب کرده اند اولین‌هاست کدام ممکن است قدم اجتناب کرده اند این در گشوده به موجود در می‌گذارد.

به گزارش بهارنیوز، ده‌ها مانکن ساعت شب قبلی “۲۶ ژانویه” اجتناب کرده اند فرودگاه جده عازم شهر تاریخی العلا شدند به همان اندازه هرکدام قطعه‌ای اجتناب کرده اند مجموعه سبک والای دولچه گابانا را بپوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غول پیکر‌ترین سالن آینه دنیا آن را حاضر دهند.  تنها سه سال اجتناب کرده اند اولین هفته سبک در عربستان سعودی می‌گذرد؛ رویدادی کدام ممکن است در سال ۲۰۱۸ در ریاض به‌صورت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود حضور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غیاب دوربین‌های عکاسی برگزار شد.

 

پس اجتناب کرده اند چندین مناسبت بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور محدود نمایندگان خوش‌پوشی در عربستان، حالا خانه سبک ایتالیایی، برای حاضر یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین رویدادهای هنری سالانه شخصی، شهر تاریخی العلا {در این} ملت را برای راه اندازی شد مجموعه جدید سبک والای شخصی برگزیده است. سما هادزی عثمانویچ، مانکن مسلمان اهل بوسنی، یکی اجتناب کرده اند دخترهایی است کدام ممکن است در عربستان سعودی در کنار همراه خود دولچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گابانا بخشی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی سبک را رقم می‌زنند.

 

عثمانویچ به مشاوره خودش اجتناب کرده اند ۱۷ سالگی کار حرفه‌ای شخصی را به‌عنوان مانکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر‌دهنده لباس‌ها همراه خود خانه‌های سبک تحریک کردن کرد. او پیش‌ازاین هم در قدم روی پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان ۲۰۲۰/۲۰۲۱ در کنار همراه خود این خانه سبک ایتالیایی {بوده است}؛ با این حال این بار مکان تعطیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان سبک والای دولچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گابانا عربستان سعودی است.

 

برای عثمانویچ کدام ممکن است عضو محله مسلمانان بوسنیایی است اقامت در یک واحد خانوار مسلمان مانعی برای ورزش‌های شغلی‌اش نیست. او همراه خود ردیابی به وطن شخصی، بوسنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرزگوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط در خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف مسلمان در سارایوو ذکر شد: «سارایوو کدام ممکن است خوب شهر تعدادی از باکلاس است، در یک واحد محله هم مسجد داریم هم کلیسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌ها همه وقت باهم هستند. او اجتناب کرده اند بازدید به عربستان به‌عنوان «چیزی کدام ممکن است تمام عمر آن را به خاطر ممکن است داشته باشد» یاد کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «این مناسبت ازنظر باکلاس تکان‌دهنده است. کسی اجتناب کرده اند ما نخواست کدام ممکن است حجاب داشته باشیم. ممکن است رفتار ندارم حجاب داشته باشم با این حال در رویدادهای مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جابجایی به مسجد سرم می‌کنم. همین جا هم بااینکه مجبور وجود نداشت به سیگنال احترام به میزبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت افراد محدوده کردیم کدام ممکن است روسری سرمان باشد»

 

سلما و شب‌های مد دلچه گابانا در عربستان،اخبار مد و ستاره ها،خبرهای مد و ستاره ها

او کدام ممکن است سابقه همکاری همراه خود خانه‌های سبک مرحله بالا را دارد ذکر شد: «دیدن فرایندی کدام ممکن است در نتیجه راه اندازی شد خوب لباس جدید می‌شود خارق‌العاده است. اینکه چطور طوفانی اجتناب کرده اند اندیشه‌ها به ۱ خلق خوب تأثیر هنری می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را در حاضر روی صحنه می‌بینیم.» 

 

نتیجه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار طراحان، خیاط‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه غول پیکر تولیدکننده لباس‌های سبک ظریف دولچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گابانا را در لحظه در توجه‌انداز صحرای عربستان در العلا خواهیم دید. العلا جهان‌ای تاریخی همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ «گورپشته» را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحه‌ای اجتناب کرده اند بالغ بر ۲٫۳ میلیون نخل خرما کدام ممکن است بین شهر مدینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۰۰ کیلومتری دریای سرخ واقع شده است است. این مقبره‌ها در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان اولین میراث جهانی یونسکو عربستان سعودی گزارش شدند.

 

 

مطلب پیشنهادیمجموعه: اطلاعات سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاره ها سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشن در گذشته تاریخی اروپا جایگاه شخصی را …