سوال گرماسنج بمب: تغذیه


چند ماده غذایی وجود دارد که من برای آنها اطلاعات تغذیه ای موثری پیدا نمی کنم (مثالها شامل سیب زمینی شیرین موراساکی/ژاپنی و سیب زمینی شیرین بنفش). اساساً همه منابعی که پیدا کردم یا وب سایت هایی از نوع blogspam هستند یا وب سایت های داده های تغذیه جمعی که داده های تغذیه را بدون استناد رسمی ارائه می دهند. در برخی موارد ، توزیع کننده اطلاعات تغذیه ای را ارائه می دهد ، اما وقتی ظاهراً این مورد وجود نداشت ، با گذشت زمان تغییر کرد و باعث شد در وهله اول صحت اطلاعات را زیر سوال ببرم.

من می دانم که از آزمایشگاه هایی با میزان گرماسنج بمب برای تعیین اطلاعات تغذیه ای استفاده می شود ، اما این که شخصی نمونه ای از یک مورد را برای تجزیه و تحلیل ارسال کند چقدر امکان پذیر است؟ آیا یک نمونه معمولاً محصول را به طور کلی نشان می دهد یا چند نمونه مورد نیاز است؟

دیدگاهتان را بنویسید