شرایط مهم در عقد ازدواج شرایط مندرج در عقد ازدواج عقد ازدواج حق طلاق


عقودی مانند عقد نکاح، اجاره، بیع، وکالت و هبه از عقودی هستند که قانونگذار علاوه بر در نظر گرفتن عنوان، شرایط، ارکان و آثار آنها را نیز مقرر داشته است که توجه به این شروط برای آنها بسیار حائز اهمیت است. است .

شرایط مهم در عقد ازدواج

این روزها متداول ترین شرایط قراردادهای پیش از ازدواج شامل حق حضانت، حق تعیین محل سکونت، حق خروج از کشور و وکالت زوجه در طلاق است. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله شرایط مهم در عقد ازدواج ما پرداخت می کنیم

شرایط مهم در عقد ازدواج

شوهر نمی تواند زن خود را مجبور کند در شهر دیگری زندگی کند

اگر حق تعیین محل سکونت در میان باشد، زوجین نمی توانند همسر خود را مجبور به زندگی در شهر دیگری کنند. در صورت عدم احتساب این شرط، مرد می تواند به همسر خود دستور دهد که در هر جایی ساکن شود. در صورت عدم رضایت زوجه باطل محسوب می شود. نفقه ای به او تعلق نمی گیرد و در این صورت مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.

خروج از کشور جزء قرارداد است

این حق را می توان به زنان نیز داد تا زنان نیز از حقوقی مشابه مردان در این زمینه برخوردار شوند. در تفسیر متن این پرونده که ذکر شده است زن می تواند مکرر از این حق استفاده کند باید دقت شود. در صورت انقضای مدت اعتبار گذرنامه می تواند بارها و بارها برای دریافت گذرنامه اقدام کند و این حق در دفاتر اسناد رسمی داده می شود.

شرایط مندرج در عقد ازدواج

زنان می توانند بدون اجازه شوهر در مشاغل معمولی کار کنند

مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از هر حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا ناموسی خود یا زن باشد منع کند و البته قانون به زن اجازه کار مشروط را داده است.

زنان نیز می توانند در مشاغل رایج جامعه مشغول به کار شوند و نیازی به اجازه شوهر ندارند، اما اگر زوجه درخواست خاصی دارد بهتر است در سند ازدواج قید شود.

مشکلات قانونی برای اعطای حق حضانت قبل از تولد فرزند وجود دارد

طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل تا سن هفت سالگی با مادر در اولویت است. پس از این سن، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود.

بعد از هفت سال اگر کودک از سلامت جسمی و روحی خوبی برخوردار باشد و سلامت جسمی و روحی او مورد احترام مادر باشد و مشکل خاصی پیش نیاید، در اکثر موارد حضانت به مادر واگذار می شود. اگر به حقوق کیفری و زنا علاقه مند هستید، مدارک زنا با عکس را بررسی کنید.

بازداشت کودک قبل از تولد مبنای قانونی ندارد و غیرقابل قبول است. با عنایت به اینکه حضانت یک حق و تکلیف برای والدین است، برخی از حقوقدانان سلب کامل و کلی آن را از یک سو صحیح نمی دانند، اما به عقیده برخی دیگر، ماده ۱۰ و ۱۰ بر این اساس، رضایت والدین را ضروری می دانند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی اگر به موجب این قرار طلاق صادر شده باشد و دلیل جدیدی برای سلب حضانت مادر وجود نداشته باشد مرد نمی تواند حضانت را از مادر سلب کند.

ازدواج

مطالعات پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با نکات قانونی مقاله آیا زنان شاغل نفقه کمتری می گیرند؟ خواندن به

برنامه را دانلود کنید