عبدالله بن حسن، مرد بزرگ کوچک – اوکانعبدالله بن حسن، روز پنجم محرم، روز پنجم محرم، ماه محرم، روز پنجم محرم

شدت جراحات باعث شد که امام حسین علیه السلام به زمین بیفتد و لشکریان از هر طرف او را محاصره کنند.

عبدالله بن حسن که در آن زمان یازده سال بیشتر نداشت به عمویش که از هر طرف در محاصره دشمن بود نگاه کرد. یارا دیگر نمی خواست این صحنه را ببیند. ناخودآگاه با عمویش برخورد کرد.

عمه اش زینب می خواست عبدالله را بگیرد اما از چنگ عمه فرار کرد و به عمویش رسید.
در این هنگام بهربن کعب شمشیر خود را برافراشت تا بر حسین (ع) نازل شود. عبدالله فریاد زد: ای رذل آیا می خواهی عمویم را بکشی؟

بحر ضربه خود را زد و عبدالله دستش را سپر کرد. شمشیر دست عبدالله را برید و دست از پوست آویزان ماند. یاد امام مجتبی علیه السلام ندا داد: ای اما.

سپس خود را به دامان عمویش انداخت. عمو او را در آغوش گرفت و گفت: برادر بر آنچه بر تو نازل شده صبر کن و اجر خود را از خدا بخواه تا خداوند تو را با اجداد پاکت محشور سازد.

حرمله بن کهل در همان زمان که عبدالله در دامان عمویش بود، تیری به سوی او زد و او را کشت.

منبع:
لهوف سید بن طاووس، صفحه ۱۴۶.
عبدالله بن حسن، بزرگ مرد کوچک
aviny.com

مطالب پیشنهادی


گردآوری: روز چهارم محرم تنوع مذهبی: فرزندان حضرت زینب(س) فرزندان حضرت زینب(س) در روز عاشورا…