عضو ماه آوریل Skip Jenkins of One Loudoun


TFE مایل است به عضو ماه آوریل ماه ما ، Skip Jenkins از One Loudoun تبریک بگوید. Skip یک عضو اصلی OL است که قبل از باز شدن به TFE پیوست. وی اشاره کرد که اولین بازدید خود از TFE با استفاده از کلاه ایمنی در ساختمان و همراه با جیسون کانگارلو ، معاون توسعه تجارت ، انجام شد. اسکیپ سفر فیزیکی خود را در دهه 1970 با پدرش آغاز کرد. او برای کنار آمدن با کودکان شروع به بلند کردن وزنه کرد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید