عضو ماه جولای ناتالی سالتر از South Riding


TFE مایل است به عضو ماه جولای ما ، ناتالی سالتر از South Riding تبریک بگوید! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او در وزن مورد نظر خود بود ، اما اضافه کار و در دوران قرنطینه دوباره وزن خود را افزایش داد. ناتالی گفت که عکسهایش را دید و تصمیم گرفت دیگر نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را که زندگی می کند ، ادامه دهد. در پایان سال 2020 ، او 60 پوند برای آن هزینه کرد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید