عضو ماه سپتامبر تام کوبلر از South Riding


TFE مایل است به تام کوبلر از South Riding تبریک بگوید که به عنوان عضو ماه سپتامبر انتخاب شده است! تام دو سال پیش به TFE پیوست. او قبلاً در 10 سال گذشته با بلند کردن وزنه و استفاده از ماشین در سایر سالن های بدنسازی به تنهایی کار می کرد ، اما وقتی TFE South Riding را باز کرد ، ابتدا به آن پیوست. تام دوباره سعی کرد به تنهایی کار کند ، اما می دانست که به راهنمایی بیشتری نیاز دارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید