عکس ها: افطار پاکبانان
عصر روز سه شنبه (۲۳ فروردین ۱۴۰۱) صبحانه آسان ای همراه خود حضور ۱۵۰۰ تن اجتناب کرده اند قدیس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغبانان در شهرداری تهران در حیاط پشتی ملاط ​​برگزار شد.