فرآیند طلاق و عدم وجود مهریه به دلیل بچه دار نشدن زن


اگر زن فرزندی نداشته باشد، حق طلاق زن و شوهر به دلیل عقیم بودن، مهریه زن بدون فرزند.

زنی بدون بچه

ناباروری / چگونگی و طلاق زن به دلیل مراحل و شرایط مهریه

نداشتن زن یکی از دلایل طلاق است اما با وجود این زن می تواند از تمام حقوق مالی خود در هنگام طلاق استفاده کند.

بچه دار شدن یکی از اهداف اصلی ازدواج است و اگر یکی از زوجین نابارور باشد و زوج دیگر تمایل زیادی به بچه دار شدن داشته باشند، احتمال طلاق افزایش می یابد.

در ایران نیز مانند سایر کشورهای عقب مانده، متأسفانه فرزندآوری برای زنان یک ارزش اجتماعی و یکی از پیش نیازهای زن متاهل محسوب می شود و به همین دلیل ناباروری ویژگی ناخوشایندی برای زنان و خانواده های بدون فرزند تلقی می شود. از کلمه تنور کور استفاده می شود.

با استناد به قانون حمایت از خانواده در ایران که به ناباروری می پردازد و از منظر شرعی احتمال ابطال طلاق وجود دارد.

یکی از شایع ترین علل طلاق، طلاق به دلیل بچه دار نشدن زن است. از آنجایی که روند طلاق بسیار پیچیده و طولانی است، مقاله را ادامه دهید بیتوت بیایید روند طلاق، مهریه و احتمال ازدواج مرد را در این شرایط به دلیل بچه دار نشدن زن بررسی کنیم و ببینیم آیا ناباروری زن می تواند روند طلاق را سریعتر و آسان تر کند و حقوق قانونی زن چیست؟ در این مورد.

ناباروری چیست؟

طبق تعریف، زن و مردی که بعد از گذشت یک سال از ازدواج بدون استفاده از داروهای ضد بارداری باردار نشده اند، نابارور محسوب می شوند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، ۴۰ درصد ناباروری ها به دلیل مشکلات مردانه و ۱۹ درصد به دلیل مشکلات مفصلی است. بنابراین می توان گفت که مردان عامل ۵۰ درصد ناباروری هستند.

طلاق به دلیل عقیم بودن، طلاق از زوجه به دلیل عقیم بودن، طلاق به دلیل نداشتن فرزند.

طلاق به دلیل بچه دار نشدن زوجه

طلاق به دلیل بچه دار نشدن زوجه

در ماده ۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق زوجین به علت عقیم ذکر شده و قانوناً در صورتی که زن بچه دار نشود و اعتراض زن تأثیری در طلاق نداشته باشد به زوج حق طلاق داده می شود. روند

در دادگاه، مرد مجبور نیست ناباروری همسرش را ثابت کند.

در این طلاق هیچ حقی از زوجه ساقط نمی شود و می تواند مهریه و سایر حقوق مالی را مطالبه کند.

طلاق به دلیل عقیم بودن، مهریه در صورت عقیم بودن زن، طلاق ناشی از عقیم بودن زوجین

مراحل طلاق به دلیل ناباروری زنان

مراحل طلاق به دلیل ناباروری زنان

مرد برای طلاق از همسر خود لازم نیست در شکایت طلاق دلیل قانع کننده ای ارائه کند یا در دادگاه خانواده ثابت کند. بنابراین روند طلاق با سایر موارد طلاق تفاوتی نخواهد داشت. مراحل طلاق به دلیل عقیم بودن زوجه به شرح زیر است:

– ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق و انتخاب نوع طلاق به درخواست زوجین

– شرکت در جلسات مشاوره قبل از طلاق و اخذ گواهی سقط جنین

– جهت تنظیم و تنظیم شکایت طلاق از طرف زوجین به شعب خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

– پرداخت حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه، حقوق، شرط تنصیف مال یا تکلیف زوجه به پرداخت حقوق مالی.

– اخذ گواهی عدم امکان سازش از قاضی رسیدگی کننده به پرونده طلاق

– حضور در دفتر ازدواج و طلاق با گواهی عدم امکان سازش، گواهی عقیم بودن زوجه ظرف سه ماه از صدور این گواهی.

حق طلاق زوجین به دلیل نازایی، مهریه زن بدون فرزند، فرآیند طلاق

مهریه زنی که فرزند ندارد

مهریه زنی که فرزند ندارد

تنها شرطی که قانون برای طلاق زوجه از طرف زوج مقرر کرده است، احقاق کلیه حقوق مالی زوجه است.

حقوق مالی زوجه در طلاق به تقاضای زوج نیز به دلیل عقیم بودن زوجه به شرح زیر است:

۱- پرداخت مهریه و صدقه اعم از اینکه زوجه عقیم، خیانتکار، فاسق یا غیر آن باشد، مگر اینکه زوجه مهریه او را ببخشد.

در صورتی که زوج بتواند عدم تمکین یا بدرفتاری زوجه را با دلیل منطقی و موجه در دادگاه ثابت کند، دیگر به زن منفعت مالی تعلق نمی گیرد و ربطی به عقیم بودن او ندارد.

۲- در مدت عقد نفقه زوجین پرداخت شود و یا در صورتی که قبل از طلاق نفقه زوجین را نپرداخته است به او حکم تادیه داده شود تعیین شود.

۳- اجرت: زوجه می تواند با رعایت اصل تخصص در آشپزی، مراقبت از کودک، ظروف و لباسشویی، بابت کار خود از زوجه شکایت و مطالبه وجه کند. البته برای این منظور باید بتواند ثابت کند که مسئولیت این عمل را بر عهده نداشته و به دستور شوهرش این کار را انجام داده و قصد انجام آن را مجانی نداشته است.

۴- نهله: در صورتی که به تقاضای زوجه اجرت المثل طلاق به زوجه تعلق نگیرد، قاضی نهله مبلغی را معین کرده است که باید به زوجه پرداخت شود.

۵. طبقه بندی اموال: در صورتی که زوجین قرارداد را به شرط طبقه بندی اموال امضا کرده باشند، زن می تواند برای گرفتن نصف دارایی شوهر که پس از ازدواج به دست آورده است، دادخواست بدهد.

تلفیقی: قسمت زناشویی بیتوت