فرودگاه مهرآباد در روز نظامی برای تعدادی از ساعت تعطیل است
مدیرکل روابط کلی نمایندگی فرودگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری اثیری ایران ذکر شد: فردا اجتناب کرده اند ساعت ۷ الی ۱۱:۳۰ همراه خود ملاحظه به گرامیداشت روز نظامی، سفرهای مسافری، باری، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در امام خمینی (ره)، مهرآباد انجام تبدیل می شود. ، پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید. سایر فرودگاه های واقع در تهران TMA این کار انجام نمی شود.