فضای تاریک | رنگ فضا چیست؟ چرا فضا سیاه است؟ تاریکی ستاره ها


آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا یک مکان پر از ستاره های درخشان سیاه به نظر می رسد؟

تاریکی فضا

با کمال تعجب، تاریکی فضا ربطی به کمبود نور نداره همانطور که می دانید، میلیاردها ستاره و اجرام دیگر، مانند سیارات در کهکشان ما وجود دارند که نور را نشان می دهند. بنابراین وقتی به آسمان شب نگاه می کنیم باید بسیار روشن باشد اما واقعا تاریک است. برای اطلاع از این موضوع با مجله دلتا همراه باشید.

پارادوکسی که فضا را تاریک می کند در فیزیک و نجوم به پارادوکس اولبرز معروف است و این پارادوکس را می توان با نظریه انبساط فضا-زمان توضیح داد.

اصل انبساط فضا-زمان

این نظریه ثابت می کند که جهان ما سریعتر از سرعت نور منبسط می شود. در این موارد نور به داخل کشیده شده و به امواج مادون قرمز، مایکروویو و رادیویی تبدیل می شود که برای چشم انسان قابل تشخیص نیستند و چون قابل تشخیص نیستند، چشم غیر مسلح تیره (سیاه) به نظر می رسد.

تاریکی فضا

نقش ستارگان در تاریکی فضا

ستاره ها در همه رنگ ها نور ساطع می کنند، حتی رنگ هایی که برای چشم انسان نامرئی هستند، مانند اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز، و اگر می توانستیم طیف مایکروویو را ببینیم، کل فضا می درخشید.

نقش فضای بین ستاره ای در تاریکی فضا

توجه داشته باشید که آسمان زمین آبی است، زیرا مولکول های تشکیل دهنده جو (از جمله نیتروژن و اکسیژن) طول موج های زیادی را پراکنده می کنند که نور آبی و بنفش خورشید را در همه جهات می سازند.

از طرفی ما رنگ ها را می بینیم زیرا نور چشمان ما را منعکس می کند. اگر ابزاری بتواند طیف های مختلف نور را منعکس کند، آن را سفید می بینیم. وقتی به رنگ های مختلف نگاه می کنیم به این دلیل است که تنها بخشی از طیف نور مرئی منعکس می شود و بقیه توسط دستگاه جذب می شود. در زمین این پدیده به دلیل آبی بودن آسمان و سفیدی ابرهاست.

از آنجایی که فضا خلاء است، تقریباً هیچ ذره ای ندارد. تقریباً هیچ چیزی در فضای بین ستاره ها و سیارات وجود ندارد که بتواند نور را به چشمان ما برساند و بدون اینکه نور به چشمان ما برسد، آنها را سیاه می بینیم.

نکات مطالعه: چگونه در سلفی بدرخشیم؟ خواندن

برنامه را دانلود کنید