فیلم دوربین مداربسته اجتناب کرده اند دوم عکس گرفتن در تل آویو
روزنامه هاآرتص این فیلم را اجتناب کرده اند دوم عکس گرفتن در وسط تل آویو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپایدار ساکنان فلسطین اشغالی اجتناب کرده اند صحنه چاپ شده کرده است.