فینال جام حذفی ۷ ژوئن


وکیل ممکن است

گفتنی است فرهاد مجیدی همراه خود رشوه دادن به داور فوتبال خسروی، بهترین اتهام گذشته تاریخی فوتبال ایران را مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را اجتناب کرده اند آن محروم نکرد، این در حالی است کدام ممکن است گل محمدی نیز {به دلیل} اختلاف همراه خود داور به همان اندازه بالا سال بازداشت شد. فصل. هس منصفانه جام تمیز در پایین تفریحی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک به همان اندازه آخر عمر اجتناب کرده اند ورزش محروم می شد.