قانونگذاران آمریکایی آرزو کرد پوشش‌های شدیدتر ضد ریاض هستند
رؤسای کمیته‌های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط خارجی مجلس نمایندگان به در کنار ۲۰ دموکرات تولید دیگری قصد دارند جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا را برای متعهد شدن مواضع دردسرساز‌تر علیه عربستان تحمل فشار قرار دهند. نتیجه نبرد اوکراین