قاچاق ۳۰ هزار لیتر گازوئیل همراه خود بارنامه نفت اقتصادی
ایسنا/ کرمان فرمانده انتظامی شهربابک اجتناب کرده اند توقیف عالی تانکر تانکر حامل ۳۰ هزار لیتر گازوئیل غیرمجاز در حین حرکت اجتناب کرده اند محور بی نظیر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن عبدولی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران حراست مالی استانداری برای تعیین اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باندهای قاچاق بنزین اجتناب کرده اند مرزهای استانداری مرکزی به مناطق جنوبی حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر شخصی را رها کردند. در تعدادی از شهرستان همجوار در استان های مرکزی به پلیس اعلان گرفت.

وی افزود: {در این} راستا ماموران داده ها شهرستان شهربابک پس اجتناب کرده اند پایان دادن سطوح اطلاعاتی اجتناب کرده اند حرکت نفتکش در محور ترانزیتی «شهربابک – سیرجان – بندرعباس» مطلع شدند. بازرسی شده است. او در سطح ای دستگیر شد کدام ممکن است بارنامه نفت مصنوعی اختراع شد.

فرمانده انتظامی شهربابک همراه خود ردیابی به دستگیری متهمانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اصفهان به بندرعباس مبادرت به کشتی بوتلگ این محموله می کردند، اظهار داشت: اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش ها اجتناب کرده اند این رو پلیس همراه خود این موضوع برخورد انتقادی خواهد کرد.

انتهای پیام

درد

محتوای پیشنهادی


نمایشگاه خوشنویسی «Versos Brilhantes» اجتناب کرده اند ۲۶ فروردین به همان اندازه ۸ اردیبهشت در گالری گلستان برپاست. برای…

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر