قضاوت دیگران هرگز دیگران را قضاوت نکنید


برای هر یک از ما بارها پیش آمده که ناخواسته دیگران را قضاوت کرده باشیم. با این حال، واقعیت کیلومترها با قضاوت ما فاصله دارد.

قضاوت کردن دیگران

گاهی اوقات قضاوت های ما فقط مربوط به افراد دور از ما نیست و بیشتر اوقات بسیاری از ما نزدیکان خود را نیز قضاوت می کنیم. طبیعتا این موضوع به این روابط آسیب می زند. در این مقاله از مجله دلتا برای تحقیق قضاوت کردن دیگران ما پرداخت می کنیم

قضاوت کردن دیگران

از طرف دیگر، آیا برایمان مهم است که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند؟ قضاوت و قضاوت شدن مقوله مهمی در روابط بین فردی و اجتماعی است. قضاوت های نادرست می تواند موقعیت های زندگی شخصی و اجتماعی را به بدترین شکل ممکن تبدیل کند.

معنی و تعریف کلی قضاوت چیست؟

دو مرحله قضاوت وجود دارد، مرحله اول فرضیه و دوم تأیید. از آنجایی که خیال پردازی غیر ارادی است و ساخته دست بشر نیست، اشتباه و غیراخلاقی نیست. البته بهتر است در مراحل اول از آن اجتناب کنیم، اما وقتی ایده خود را بپذیریم اشتباه و غیراخلاقی می شود. چون تا زمانی که مدرکی نداشته باشیم و مطلع نباشیم نباید فرضیه خود را تایید کنیم.

چرا مردم دیگران را قضاوت می کنند؟

فرافکنی یکی از دلایل قضاوت مردم است. مثل بچه ای که از پدرش می خواهد برایش نوشیدنی بخرد، می گوید: برادر یا خواهرم مشروب می خواهد. به این می گویند فرافکنی. یعنی دوست داریم دیگران را قضاوت کنیم چون خودمان چیزی می خواهیم اما جرات بیان آن را نداریم. ما دیگران را کتک می زنیم و قضاوت می کنیم زیرا شجاعت نداریم.

قضاوت کردن دیگران

چرا مهم است که مردم توسط دیگران قضاوت شوند؟

هر چه اعتماد به نفس فرد کمتر باشد، تایید و قضاوت دیگران اهمیت بیشتری دارد. زیرا تمام ارزش خود را در توانایی درونی خود نمی بیند، بلکه در قضاوت و دیدگاه بیرونی خود می بیند. اگر دیگران بگویند تو خوبی، خودش را خوب می‌داند و برعکس. یعنی اساس دیدگاه انسان این است که خودش را آنطور که دیگران می گویند ببیند.

عواقب قضاوت نادرست چیست؟

قضاوت افراد را از درک متقابل منصرف می کند. به طور کلی، پیش بینی و قضاوت کردن یک قاتل ارتباطی است. چون مشکل یک بار حل می شود و تکرار این قضاوت ها دیگران را خسته می کند و نمی توانند قضاوت طرف مقابل را هر روز اصلاح کنند. افراد قضاوت کننده را تنها و عصبانی می کند. حال این افراد بد است. چگونه با خیانت مقابله کنیم تا روابط عاطفی خوبی ایجاد کنیم؟ بازدید کنید

بهترین پاسخ به قضاوت نادرست دیگران چیست؟

قضاوت را باید با آرامش و صداقت مطلق، با عقل و احترام و بدون هیچ هیجانی اصلاح کرد. قرار نیست قضاوت همه را اصلاح کنیم. اگر فرد مورد نظر در زندگی شما ارزشمند و مهم است، با آرامش و منطقی قضاوت ها و برداشت های او را اصلاح کنید.

چه راه هایی برای جلوگیری از قضاوت دیگران وجود دارد؟

راه حل این است که قضاوت هایی که در زندگی انجام داده ایم، چرایی آن اشتباه را مرور کنیم و قبل از پذیرش تحقیق کنیم. باشد که همه ما این را یاد بگیریم. یعنی قبل از محکومیت باید بپرسیم، جستجو کنیم و تحقیق کنیم.

اگر قضاوت هایی در زندگی برای افراد اتفاق بیفتد، هشداری است برای هوشیاری و هوشیاری تا دیگر اشتباهات قبلی را تکرار نکنند. زیرا عاقل اشتباه می کند و احمق آن را تکرار می کند. برخی از این قضاوت ها در زندگی شلاق هایی برای بیدار کردن ما هستند.

قضاوت کردن دیگران

مطالعات پیشنهادی: مواد اینها نشانه هایی است که نشان می دهد همسرتان شما را دوست ندارد خواندن به