قیمت طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد همین الان ۲۵ فروردین ۱۴۰۱همین الان ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ قیمت هر خوب و دنج طلای ۱۸ عیار خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۴ هزار تومان، پول نقد بهار آزادی ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد ساختار قدیم ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار تومان است.