لیبل گلاسه آنتیک – نور کریم


چاپگرهای لیبل گلاسه پرینترهایی میباشند که به طور یگانه برای چاپ لیبل های جداگانه طراحی شده اند.

 

به تیتر یک قاعده، چاپگرهای لیبل دارای یک رابط هستند، به این معنی که دیتا های فردی، نظیر عدد ها تعداد زیادی، را می اقتدار از تولید در ادامه هم اکنون انجام یا از یک پایگاه دیتا برداشت کرد. آنگاه برچسب ها به شکل جداگانه با این داده ها چاپ می شوند.

 

چاپگرهای لیبل چطور فعالیت می کنند؟

در بخش صنعتی، چاپ مستقیم حرارتی و انتقال حرارتی دو فرآیند گسترده ای میباشند که به وسیله چاپگرهای لیبل به کارگیری می شود. با این حال، چاپگرهای لیبل با به کارگیری از فناوری چاپ جوهر افشان نیز یک رویه معمول هستند.

 

چاپگرهای لیبل عملکردهای استانداردی دارا هستند که در ادامه چاپگرهای رومیزی معمولی شناخته شده نیستند. به تیتر مثال، یک عدد شمارنده، به طور مداد یک میزان عددی یگانه را در ادامه درون چاپگر با هر برچسب چاپ شده شمارش می کند. از سوی دیگر، ویژگی افست تاریخ، به طور مداد تاریخ های قبل از آن را تعیین و چاپ می کند، چیزی که در ادامه صنعت بسته بندی بسیار مفید است.

 

یکی دیگر از ویژگی های دیدنی چاپگرهای لیبل، پیوند فیلد است. این ویژگی منجر می شود چندین دیتا در ادامه یک برچسب پیوند دیتا شوند. به تیتر مثال، یک بارکد را می اقتدار چاپ کرد که از دیتا های گوناگون ذخیره شده روی برچسب تشکیل شده است. این می تواند شامل داده ها وزن، تاریخ تولید یا هر کاراکتر الفبایی عددی دیگری باشد.

 

کدام چاپگر لیبل برای من مطلوب است؟

اینکه کدام چاپگر لیبل برای شما مطلوب هست طبیعتاً به برنامه تلویزیونی برنامه تلویزیونی ریزی شده بستگی دارد.

 

اگر صرفا می خواهید برچسب ها را چاپ کنید و آنگاه آن ها را به شکل دستی اعمال کنید، معمولا یک چاپگر معمولی مجهز به قابل انعطاف افزار برچسب مطلوب کافی است. با این حال، چنانچه به یک چاپگر صنعتی روف‌دار نیاز دارید، CL4NX از SATO می‌تواند تعیین مناسبی باشد.

 

از سوی دیگر، چنانچه می خواهید چاپ لیبل و کاربرد را در ادامه یک عملکرد واحد ترکیب کنید، خرید چاپگر لیبل و توزیع کننده خط مش حل پیشنهادی است. این دستگاه های لیبل زنی قادرند لیبل ها را چاپ کرده و آنگاه روی محصولات گزینه حیث بچسبانند. در ادامه نتیجه دوران زیادی صرفه جویی می شود و محصولات می توانند سریعتر ارسال شوند.