ماجرای مبایعه نامه سید شیرازی برای خلبان
همه خدمه پرواز حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر بودند. شهید سید شیرازی هم خیلی درگیر بود، مدام دعای امام زمان (عج) زمزمه می شد. ما به برکت آن شهید بزرگوار این کار را انجام دادیم.

به گزارش ایسنا، سرتیپ دوم دکتر ابوالقاسم کیا در وصف همرزمان سرلشکر حوتمعلی سید شیرازی می گوید: تابستان سال ۹۴ به در کنار شهید سید شیرازی برای زیارت سراب به همدان (شکارگاه سوم) رفتیم. هواپیما در موجود در هواپیما بازسازی شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلبان سرهنگ کیش بک کدام ممکن است خلبان فوق العاده ماهری بود هواپیما را به پرواز در می آورد اما متاسفانه چرخ های عقب هواپیما انصافاً بسته نشده بود حتی در هوا هم نمی توانستند باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شوند.

من می خواهم همراه خود شهید السید در محل کاروان بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد حادثه بودم. همه خدمه پرواز حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر بودند. سید شهید هم خیلی درگیر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای فرج امام زمان (علیه السلام) مدام زمزمه می شد. ما به برکت آن شهید بزرگوار این کار را انجام دادیم.

به خواست خدا هواپیما روی پایین پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ هایش را انصافاً باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سلامت لمس کردن به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او فوق العاده راضی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خلبان مشاوره کرد.

انتهای پیام/

تأمین

محتوای پیشنهادی


تجهیزات پایین تر لیزری پامنار فلز، تجهیزات پایین تر لیزری پامنار فلز، تجهیزات پایین تر لیزر اصفهان فلز، تجهیزات پایین تر لیزری فلز…

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر