مارس عضو ماه بورلی اسلون TFE South Riding


TFE مایل است به عضو ماه مارس ما ، بورلی اسلوان از South Riding تبریک بگوید. بورلی در سال 2014 از شغل خود در دولت بازنشسته شد. او گفت که سلامتی و تندرستی اکنون شغل تمام وقت اوست! کار او بسیار استرس زا بود و سخت بود که همیشه زمانی برای تناسب اندام پیدا کنم. بورلی از کودکی همیشه در ورزش و تناسب اندام فعالیت داشته است. دیابت در خانواده او وجود دارد ، بنابراین او می دانست که او …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید