ما نمی خواهیم غیرقانونی وارد بیت المال شویم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هدف اصلی نظام مالیاتی برقراری عدالت و انصاف است و سازمان هیچ قصدی برای اخذ مالیات و ورود غیرقانونی به خزانه ندارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان اینکه امیدواریم در فاز جدید سازمان امور مالیاتی بتوانیم ارتباط نزدیک تری با جامعه مشاوران برقرار کنیم، افزود: به این ترتیب باید از این فرصت استفاده کنیم. مزایای این سازمان توانایی انجام وظایف قانونی.

داوود منظور تاکید کرد: در دوره جدید فعالیت های سازمان امور مالیاتی گروه نخبگان مشاوران باید در فعالیت ها حضور داشته باشند و امیدوارم جامعه مشاور با برنامه ای مدون و تحول آفرین وضعیت جامعه مشاوران را بهبود بخشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گاهی مردم از ابتدایی ترین حقوق خود در نظام مالیاتی آگاهی ندارند، تصریح کرد: جامعه مشاوران مالیاتی مجاز برای این موضوع و جزئیات آن تدبیری بیندیشند و زمینه را فراهم کنند. برای پرداخت کننده مالیات آموزش و پرورش

رئیس سازمان مالیاتی کشور در تحلیل دلایل تاخیر در رسیدگی مالیاتی گفت: هدف اصلی نظام مالیاتی برقراری عدالت و انصاف است و سازمان هیچ قصدی برای اخذ مالیات و ورود به خزانه ندارد. نه

وی با اشاره به اینکه از یک سو حقوق دولت را نادیده نمی گیریم، گفت: اعضای جامعه مشاوران مالیاتی رسمی به عنوان وکلای متخصص مالیات ایفای این نقش را بر عهده دارند.

داوود منظور با تاکید بر جایگاه اعضای جامعه مشاوران در توسعه بصیرت اخلاقی و عدالت اساسی در بین مشاوران مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی به خدمات این جامعه اعتقاد دارد و برای تحقق آن نیاز و کمک دارند و دریغ نکنید. برای امتحان. جامعه هدف

انتهای پیام/

زخم ها

مطالب پیشنهادی


از معاونت علمی و فناوری وزارت علوم تا مرکز قوانین صنعتی و نوآوری …