مبارزه برای فعال ماندن


آیا این نتایج شگفت انگیز از کارن را دیده اید؟

گاهی اوقات برای فعال ماندن تلاش می کند.

اما به جای بهانه گیری ، در حال تغییر هستید.

بدنش را حرکت می دهد.

داره نتیجه میگیره 😊

وقتی تلاش او را ببینید بسیار انگیزه می گیرید.

روی زیر کلیک کنید و همین حالا ببینید.

ویژگی انگیزه دوشنبه - تناسب اندام Kobokoدیدگاهتان را بنویسید