مجازات رابطه نامشروع در واتساپ مجازات رابطه نامشروع تماس


آیا امکان برقراری ارتباط غیرقانونی از طریق فضاهای مجازی مانند تلگرام، واتس اپ یا اینستاگرام وجود دارد؟ آیا جرم زنا از طریق واتس اپ مجازات دارد؟

مجازات زنا در واتس اپ

با توسعه اینترنت و شبکه های ارتباطی برخی از روابط انسانی تغییر کرده و وارد فضای مجازی شده است. در فضای مجازی رابطه زن و مرد با جنس مخالف مانند جامعه واقعی جریان دارد. این ارتباط در صورتی که زن و مرد محرمانه نباشد جرم اینترنتی و اقدام منافی عفت محسوب می شود. مجازات ها و قوانینی برای زنا تعریف شده است. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله مجازات زنا در واتس اپ ما پرداخت می کنیم

مدارک ارتباط نامشروع از طریق واتس اپ

واتس اپ یکی از نرم افزارهای موجود در فضای مجازی است که می تواند بستری برای ارتکاب جرم زنا باشد. در پاسخ به این سوال که چگونه می توان زنای محصنه را از طریق واتس اپ اثبات کرد، در واقع قاضی پس از طرح شکایت به جرم زنای محصنه، دستور چاپ پیام های رد و بدل شده در واتس اپ را صادر کرده است. است. شاکی باید به نحوی متن پیام های مبادله شده مربوط به ارتباطات غیرقانونی را در اختیار قاضی قرار دهد.

پس از اینکه طرفین ماهیت چت و رابطه نامشروع را روشن کردند، قاضی می تواند به برقراری رابطه نامشروع پی ببرد و رای صادر کند. البته ممکن است محتوای پیام ها را رابطه نامشروع ندانسته و شکایت را رد کرده باشد. زیرا قانع شدن یا عدم رضایت به ادله ارائه شده کاملاً به عهده قاضی است. البته اگر اقرار طرفین نیز ضمیمه پرونده باشد، اثبات روابط نامشروع از طریق فضای مجازی آسان خواهد بود.

مجازات زنا

مجازات روابط نامشروع در فضای مجازی

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زن و مردی که ازدواج نکرده اند، رابطه نامشروع داشته باشند یا مرتکب اعمال منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تکبیل یا مدجه شوند، ۹۹ شلاق خواهند خورد محکوم خواهند شد اگر عمل با خشونت و اکراه انجام شود فقط اکراه مجازات می شود.))

در توضیح این مقاله می توان نوشت که اگر رابطه نامشروع زن و مرد زنا نباشد با توجه به متن این مقاله با زن و مرد خاطی برخورد می شود.

در صورتی که قاضی تشخیص دهد که رابطه نامشروع صورت گرفته است، هر دو طرف به حداکثر ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند.

امروزه و در حال حاضر با توجه به افزایش استفاده از وسایل ارتباط جمعی متصل به اینترنت، دادگاه ها ارتباطات غیرقانونی در دنیای ارتباطات مجازی مانند تلگرام، واتس اپ و ارتباطات غیرقانونی تلفنی را نیز جرم انگاری کرده اند. در صورت اثبات در دادگاه، مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

    مخاطب

مطالعات پیشنهادی: مجازات تجاوز جنسی چیست؟ خواندن به

برنامه را دانلود کنید