مجازات روابط نامشروع در اماکن عمومی روابط نامشروع در اماکن عمومی


طبق قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم منافی عفت که به نحوی به عفت عمومی آسیب وارد می کند مانند بوسیدن جرم بوده و موجب مجازات می شود.

مجازات زنا در اماکن عمومی

افراد بالغی که خارج از نکاح دارای روابط خارج از حیطه شرع و قانون هستند مرتکب روابط نامشروع شده اند. عقد نکاح به این معناست که زن و مرد پس از نذر صمیمیت عقد نکاح می کنند. اعمالی مانند تکبیل (بوسیدن)، مدجه (با هم خوابیدن)، دست دادن و غیره که مغایر با آداب و آداب جامعه است، روابط نامشروع است. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله مجازات زنا در اماکن عمومی ما پرداخت می کنیم

انواع روابط نامشروع

روابط نامشروع بدون زنا

مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، روابط بدنی که به رابطه جنسی ختم نمی شود، مانند بوسیدن، بغل کردن یا نزدیکی، روابط نامشروع نامیده می شود. اعمال غیر بدنی مانند تماس چشمی، لبخند زدن از روی شهوت رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

روابط نامشروع منجر به زنا می شود

روابطی که بین دختر و پسر نامشروع ایجاد می شود و در نهایت منجر به رابطه جنسی می شود، زنا محسوب می شود.

مجازات زنا در اماکن عمومی

اگر در یکی مکان عمومی که زن و مرد در آن رابطه جنسی برقرار می کنند جرم جنسی است یکی زوج در پرکردنعکس کلی می پذیرد. با توجه به مشهود بودن جرم طبق ماده ۶۳۸ بر اساس قانون مجازات دولتی، متهم به حبس برای مدتی محکوم می شود. ۱ در روز ۲ ماه با ۷۴ شلاق محکوم شد بودن. حال اگر زن و شوهر فقط کاری را انجام دهند که با عرف عمومی جامعه متفاوت است شامل بوسیدن یکدیگر در اماکن عمومی جرم نیست و مجازات حبس طولانی دارد ۲ در روز ۲ ماه و استقامت ۷۴ این ضربه شلاق است.

روابط نامشروع در مکان عمومی

نکات مهم و قابل توجه

 • رابطه نامشروع قابل بخشش نیست. حتی در صورت موافقت مدعی خصوصی، محکومیت متهم باقی است.
 • روابط نامشروع فقط بر اساس رابطه جنسی نیست. بلکه انجام کاری خلاف عفت عمومی جامعه از جمله بی حجابی رابطه نامشروع محسوب می شود.
 • زنای زن شوهردار به مرد حق طلاق می دهد و اگر زن حق طلاق داشته باشد این حق از او سلب می شود.
 • زنای زن متاهل تأثیری در حق مهریه او ندارد و این حق از او سلب نمی شود.
 • رابطه زناشویی زن شوهردار حق نفقه گذشته را از او سلب نمی کند.
 • رابطه زن شوهردار حق ارث او را از شوهرش ساقط نمی کند.
 • رابطه زناشویی توسط مرد متاهل به زن حق طلاق می دهد.
 • تعیین حضانت طفل در موردی که زن رابطه نامشروع و به نفع طفل داشته باشد بر عهده قاضی خواهد بود.
 • اگر مردی زن را بدون علت طلاق دهد، نیمی از اموال و اجرت معنوی از مرد به زن تعلق می گیرد.
 • اگر زن از خانه خارج شود و در محل دیگری با هم زندگی کند و در عین حال رابطه نامشروع داشته باشد، مرد از نظر دادگاه اجازه ازدواج مجدد پیدا می کند و زن به دلیل ازدواج مجدد شوهرش حق طلاق نخواهد داشت. .
 • محاکمه زن و مرد به دلیل ارتکاب اعمال منافی عفت در خلوت و با رضایت آنها آسان نیست و مراجع قانونی اجازه رسیدگی به آنها را ندارند.

مخاطب

مطالعات پیشنهادی: برای دانستن نکات حقوقی بیشتر مقاله طلاق بدون رضایت شوهر را مطالعه کنید.

اپلیکیشن مجله دلتا