مجازات ساختن سکه قلب و تبلیغات
بندهای ۴۹۸ تا ۷۲۹ مشتمل بر ۲۹ فصل در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات و مجازات های پیشگیرانه) مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات مستمر می باشد.

به گزارش ایسنا، فصل چهارم از کتاب پنجم قانون احکام اسلامی (مجازات و مجازات های پیشگیرانه) با اصلاحات و الحاقات به مواد ۵۱۸ تا ۵۲۲ در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ به شرح زیر است:

فصل چهارم – ساخت و ترویج سکه های قلب

ماده ۵۱۸ – هرکس از قبیل هر دانش فروش یا تبلیغ سکه قلب در کشور یک تا ده سال حبس دارد.

ماده ۵۱۹ – هر کس به نحوی از انحا از قبیل تراشیدن، تراشیدن و غیره قصد کلاهبرداری را داشته باشد از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی می کاهد یا عمداً در تبلیغ یا قرار دادن آن در کشور شرکت می کند. یک تا سه زندانی به یک سال محکوم می شوند.

ماده ۵۲۰ – هر کس غیر از طلا و نقره سکه های داخلی یا خارجی را بسازد یا عمدا وارد کند یا شرکت کند یا بفروشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۱ – هر گاه مرتکبین جرایم موضوع مواد ۵۱۸، ۵۱۹ و ۵۲۰ قبل از رسیدگی به موضوع از ارتکاب جرم مطلع شوند یا در اقرار اجازه تعقیب دیگران را داشته باشند. ارائه یا کمک به مقامات دولتی با نفوذ در کشف جرم. به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و با صلاحدید دادگاه یا به تشخیص دادگاه نسبت به آن تخفیف و حسب مورد معافیت از حبس به عمل می آید مگر اینکه قید شود که توبه کرده است. . . قبل از دستگیری که در این صورت از کلیه مجازات های فوق تبرئه می شوند.

علاوه بر مجازاتهای موضوع ماده ۵۲۲ – بندهای (۵۱۸)، (۵۱۹) و (۵۲۰) در موارد فوق کلیه اموال آموزشی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

انتهای پیام/

زخم ها

مطالب پیشنهادی


ایسنا/ قم سلسله موضوعاتی برگرفته از آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد…