مجازات وعده دروغین ازدواج با دختران مجازات وعده دروغین ازدواج وعده دروغین ازدواج


نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد وعده ازدواج ممکن است دروغ باشد. ما باید در این زمینه بسیار مراقب باشیم زیرا اگر کسی قصد خیانت به شما را داشته باشد به شما نخواهد گفت که قصد خیانت به شما را دارد بنابراین تنها راهی که می تواند شما را فریب دهد ازدواج دروغین است.

مجازات وعده های دروغین ازدواج با دختران

برخی از افراد می خواهند از طرف مقابل سوء استفاده کنند و به همین دلیل به وعده ها و قرارهای خود عمل نمی کنند. بنابراین مردم باید آگاه باشند و تفاوت حق و باطل را بفهمند و از حوادث و عواقب ناخوشایندی که ممکن است برایشان رخ دهد دوری کنند. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله مجازات وعده های دروغین ازدواج با دختران ما پرداخت می کنیم

جرم وعده دروغ برای ازدواج چیست؟

به طور کلی باید گفت که قول دروغ به تنهایی جرم نیست. شخصی مرتکب عمل مجرمانه نشده است و صرفاً به دلیل قول به دیگری قابل مجازات نیست. زیرا هرکسی حق دارد در مورد ازدواج خود تصمیمات مهمی بگیرد. اگر این امر ثابت شود، صرف نقض عهد نمی تواند جرم تلقی شود. همچنین طرف مقابل را مجبور به پرداخت خسارت کرده است. دروغ محض در قانون جزایی ایران جرم محسوب نمی شود مگر اینکه دروغ گواه و در دادگاه مطرح شود.

اما اگر در اثر این دروغ های مکرر، شخصی برای جلب نظر دیگری و جلب اطمینان او، موجب تسلیم مالی او شود یا از این طریق مال شخص متقلب را به دست آورد، قوطی است. نقض اعتماد است و دارای عنوان مجرمانه است.

اگر کذب محض نباشد و عملی تمام عیار باشد که منجر به فریب شخصی شود و مال خود را به او واگذار کند، شکایت کلاهبرداری قابل طرح است.

مواردی که قول دروغین ازدواج مستوجب مجازات است

داشتن رابطه نامشروع

اگر مردی از دختری تقاضای ازدواج ساختگی کند و به خاطر این ازدواج از او بخواهد که رابطه نامشروع داشته باشد و دختر به درخواست او پاسخ مثبت دهد زیرا در نهایت با این مرد ازدواج خواهد کرد اما مدتی بعد دختر متوجه این موضوع می شود. او فریب خورده است و طرف مقابل قصد ازدواج ندارد که در این صورت می تواند با مدارک و مدارک لازم علیه مرد شکایت کیفری کند.

در صورت اثبات دلایل در دادگاه، فرد مورد مجازات قرار گرفته و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود. اما این دختر به دلیل داشتن روابط نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

    مجازات وعده دروغین ازدواج

گرفتن مبلغ هنگفتی از طرف مقابل به دلیل وعده دروغین ازدواج

اگر زن یا مردی بر اساس قول دروغ از طرف مقابل پول دریافت کند. قربانی می تواند از طرف مقابل به دلیل کلاهبرداری شکایت کند.

رابطه زنا به دلیل وعده های دروغین ازدواج

اگر مردی بر اساس قول دروغ نکاح، زنی را به زنا وادار کند و زن یا دختر به دلیل قول ازدواج مرتکب زنا شوند، زن می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت تحت عنوان زنا است.

البته در صورتی که دختر دلایل و مدارک کافی برای آن داشته باشد، قابل استناد دادگاه است. از جمله چهار شاهد یا چهار اعتراف زن و مرد.

همچنین اگر دختر نتواند شکایت خود را ثابت کند، می تواند او را مجرم کند.

مجازاتش ۱۰۰ ضربه شلاق است مگر اینکه دختر ثابت کند که تمایلی به زنا نداشته و مرد به زور با او زنا کرده است. در صورت موافقت دختر، حتی با وعده دروغین ازدواج، مردود است.

تحریک و ترغیب طرف مقابل به ازدواج دروغین

اگر یکی طرف مقابل را وادار به ازدواج دروغین کند و او را مجبور به ارتکاب چندین جرم کند، حتی اگر خودش مرتکب جرم شده باشد مجازات می شود. اما عامل به عنوان کمک به جرم مجازات می شود.

وعده دروغین ازدواج

مطالعات پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، زن دوم چقدر ارث می برد؟ خواندن

برنامه را دانلود کنید