محمد صلاح: کسب اطلاعات در مورد تمدید قراردادش همراه خود لیورپول مثبت نیستم. ما جستجو در پیروزی چهارگانه هستیم


ستاره های سرخ لیورپول

اگه به همان اندازه آخر فصل تمدید نکنه FSG باید بفروشه.. وضعیت وکیلش چطوره؟
برونو فرناندز همراه خود وجود تصرف موز همراه خود یونایتد، پس اجتناب کرده اند صلاح در مدت زمان کوتاهی آن را تمدید کرد.