مدارس ابتدایی کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های غرب استان فردا تعطیل است
مدارس ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش دبستانی کرمانشاه، کاخ شیرین، گیلانگرب، سرپل ذهاب، دالاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام آباد {به دلیل} آلودگی هوا در نوبت صبح فردا (یکشنبه) تعطیل است.