مردمان اجتناب کرده اند تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات قیمت به ستوه آمده اند / مقامات باید مستاجران را در تذکر بگیردایسنا/ قم این درک بخش علمیه همراه خود گلایه اجتناب کرده اند گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات قیمتی اظهار داشت: بازار متزلزل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باید ذهنی شدید بکند از گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات دسترس در بازار مردمان را تخلیه کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین رفیعی در یکپارچه سلسله مباحث رئوس مطالب سوره عنکبوت در درگاه حضرت معصومه (س) اظهار داشت: نیروها شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر قرآن نیز موجود است. املاک متعدد برای امرار معاش.

وی بابیان اینکه غذای حرام نباید اجتناب کرده اند طریق انبارداری، پرهزینه فروشی، کم فروشی، پاره کردن، فریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید… وارد اقامت انسان شود، اظهار داشت: تاثیرات فوق العاده عقب کشیدن بر اقامت دارد. حرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار معینی حلال جایز است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه عده ای اجتناب کرده اند روی شتابزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوس زمانی حلال را حرام می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال حلال شخصی را به مال حرام تغییر می کنند، تاکید کرد: مال حرام است. در روایت است کدام ممکن است روز حرام برکت ندارد، یعنی مال حرام اگر بیش از حد هم باشد، برکت ندارد.

وی بازگشت به شد: مال حرام انسان را در عبادت کوتاهی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث انصراف عبادت تبدیل می شود چرا کدام ممکن است برکات، عاقبت به خیری، فناوری صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همه اینها در طعام حلال است.

سخنگوی حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند مغازه داران همراه خود استفاده زنان جوان شناخته شده به عنوان انگشت کالا در مغازه های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن دستمزد ناچیز اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی سوء استفاده می کنند کدام ممکن است این امر حرام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد کسبه را حرام می تنبل.

وی همراه خود ابراز تاسف اجتناب کرده اند گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات قیمتی اظهار داشت: بازار متزلزل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باید ذهنی شدید بکند از گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات بازار مردمان را تخلیه کرده است.

رفیع همراه خود ردیابی به مشکلات مستاجران تاکید کرد: مقامات برای تیز کردن اجاره بها به مستاجران رهن با بیرون بهره بدهد.

اساتید بخش خاطرنشان کردند: عده ای پول بانکی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای اجتناب کرده اند پرهزینه فروشی آنها حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گرانفروشی به کالاهای غیرمجاز انگشت می یابند. گال را می توان کشف شد با این حال در داروخانه ها غیر معمول است.

رفیع بابیان اینکه پیامبر گرامی اسلام کدام ممکن است برای اجابت دعا دعا کرده اند، اولین علاج طهارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلال المصلی است، بازگشت به شد: طبق روایت مالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق پاره کردن، خیانت، دزدی به انگشت می آید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربا تکل اجتناب کرده اند حرام هاست کدام ممکن است در اقامت دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخروی انسان تأثیر فوق العاده عقب کشیدن می گذارد.

وی تاکید کرد: اختلاط کالای ایرانی همراه خود کالای خارجی (برنج)، هک حساب های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن، نمایندگی های تقلبی، کالا خانه های اشکال دار به یکباره به متعدد، افزایش قیمت اقلام در قبض کسب اجتناب کرده اند مسئولان ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همگی اجتناب کرده اند اقلام ممنوعه {بوده است}.

وی اظهار داشت: طبق روایات، وجو مشترک، صلاح، استعفا، اوقات فراغت روحی، خوش اخلاقی، قناعت، انصراف حرص، انفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیار در امرار معاش اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است پرورش می یابد.

نوک گیام

تأمین