مردم تخلفات مالی دستگاه های اجرایی را گزارش کنند
ایسنا/ ایلام مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام از مردم خواست تخلفات مالی را با استفاده از سامانه ۱۹۸ به دستگاه های اجرایی گزارش کنند.

محمدرضا پورفگان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: کاهش به موقع بودجه راهی برای دولت و مجلس برای بهبود ساختار بودجه و افزایش انضباط مالی است و بودجه ریزی کارآمدتر و موثرتر است و این بودجه ارائه می شود. گزارش کاهش با پیچیدگی پیشرفته. شناسایی خلأهای موجود در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور به رفع خلأها و چالش های موجود در نظام مالی، حسابداری و اجرایی کشور کمک می کند.

وی گفت: با برنامه ریزی و تلاش کارکنان دیوان محاسبات کشور از جمله کارکنان دیوان محاسبات استان ایلام گزارش کاهش بودجه سال ۱۴۰۰ برای اولین بار پس از ۱۱۰ سال تاسیس تهیه شد. دیوان محاسبات کشور آن را به همراه نظرات خود شش ماه زودتر از موعد مقرر در تیرماه سال جاری به شورای اسلامی ارائه کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان ایلام گفت: از دیگر اقدامات مهم دیوان محاسبات کشور در چند وقت اخیر گزارش کاهش بودجه سال ۱۴۰۰ پیوست این گزارش است که شامل ۲۱ گزارش مربوط به اقلام بودجه است. . ۱۴۰۰ قانون در سراسر کشور، ساختار نظام بودجه، روابط مالی نفت و دولت در تامین مسکن، بخش آب، تولید و اشتغال، سیاست های بهداشت و درمان.

مدیرکل دیوان محاسبات تاکید کرد: سامانه ۱۹۸ پل ارتباطی بین مردم و دیوان محاسبات در خصوص گزارش تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی است.

انتهای پیام/

زخم

مطالب پیشنهادی


مرصاد یکی از عملیات‌های مهم ارتش و سپاه است.