مناجات با پیامبر اکرم (ص) – اوکان


انواع مناجات با حضرت محمد، مناجات با پیامبر اکرم (ص)، مدح و مناجات با حضرت محمد

مناجات با پیامبر اکرم (ص).

چند حمد و مناجات برای پیامبر اکرم (ص):

به هر حال برای آرامش روح خود به ائمه اطهار متوسل می شویم. این بار در این مقاله می خواهیم bytot با پیامبر اکرم (ص) دعا کنیم. حضرت محمد (ص) آخرین پیامبر و آخرین پیامبر اسلام است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با پروردگار چنین دعا می کرد:

الله اسئُلکَ حُبَّکَ و حُبَّ مَنْ یُحبُّکَ و العَمَل الذّی یبَّبَّکَ

خدایا از تو محبت خود و عزیزانت را خواستارم، (خدایا) به من کاری عطا کن که بتوانم محبت تو را دریافت کنم، خدایا کمکم کن از محبت خود و خانواده ام به محبت خودت و دوستی عنایت فرماید. و آب خنک و مطبوع، روز به روز محبوب تر می شوند.

تسبیح و مناجات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

عشق تو در سینه ما کهن تر از ابدیت است

این مدال مهر طلایی تر از خورشید است

من فرهاد می شوم و در کوه غزل می نویسم

شور تو در شعرهای من شیرین تر از عسل است

عطر خدا را پر از غزل خواهم کرد

باز هم، این کمتر توصیفی از خاک روی پای شما است

من در مورد شکست کلمات در توصیف شما می نویسم

کاه تو از کوه سنگین تر است

چون دختری مثل زهرا به تو دادند

خون شما از خون هر پیامبری رنگین تر است

شاعر: موسی علیمردانی

مناجات با پیامبر اکرم(ص)، مناجات با حضرت محمد(ص)، تسبیحات و مناجات های مختلف با پیامبر اکرم(ص)

مدح و مناجات پیامبر اکرم (ص).

از املای محمد راضی بودیم

اما به معنای محمد نرسیده ایم

آنچه رسولان دارند همه دارند

از معجزه گل پای محمد

ملاست رحمت پیامبر امروز است

زهرا رحمت آینده محمد است

این تبیین کمال شکوهمند علی بود

هیچ قدرت و قدرتی بدون محمد وجود ندارد

این وحدت محض است و دوگانگی وجود ندارد

سیرخدا به جای محمد

اسلام محمدی با اسلام علی یکی نیست

منهای علی یعنی: منهای محمد

فاطمه خودش را در آینه دیده است

محمد به دیدن محمد نشست

شاعر: استاد علی اکبر لطیفیان

مناجات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مناجات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تسبیحات و مناجات های مختلف با پیامبر اکرم

بر حال و هوای مدینه عزادار شد

لباس عزاداری مدینه بر تن داشت

دست اجل تبر را گرفت و روی سرم افتاد

درخت نخل وازپا فند مدینه

رکن علی شباط ز ککات مصطفی

پوشاندن خاک، حرمت مدینه

زین غم که در ترکیب راز ماه یترب است

ابری از ماتم فضای مدینه را فرا گرفت

ای دل به شاخه عسل بیا و ناله کن

سرزمین مدینه و فریاد آسمان را ببین

آدم گریه کرد تا فرشتگان بر دستانش نشستند

او را به سدره هما در مدینه بردند

پیکر پیامبر سه روز در زمین و آسمان ماند

بر مدینه سایه افکند

دستش را در کمال ناباوری بر بام خانه وحی بلند کرد

از دود درب خانه مدینه

درد، به جای تسکین، با خشم شکست

آیینه نبی از دیدگاه مدینه

درد دشمنان در مقابل چشمان فاطمه

گره دست مقاومت ناپذیر مدینه

دل زهرا در این غم راحت شود

آهنگ رستگار نوحه مدینه

مناجات به حضرت محمد مدح و انواع مناجات به پیامبر اکرم (ص) انواع مناجات به حضرت محمد

مناجات با حضرت محمد (ص).

دستهایمان را به نشانه دعا بالا بردیم

ای موجود، مرتبه تو مانند خداست

او به شفاعت تو چنگ می زند

یار ربانا دستش را بلند کرد

خورشید برای بدن شما کافی نیست

چه باد سایه کوتاه یا بلند

همراه با یک دسته گل یاس

نام تو از استحکام گلدسته بالاتر است

ناباوری با ترس از موج تو نابود می شود

با این حال، هنگامی که به حباب تبدیل می شود، از هوا بلند می شود

به این جمعیت بگو متواضع باشند

صدای بلند از پشت سیاه چال های جهل

حتی اگر رویای دوری بال باز کند

ما ملایم هستیم و فریادمان بلند است

ما را تنها نگذار!

کجا این کار را می کنید – همیشه رحم کنید؟

مناجات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مناجات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تسبیحات و مناجات های مختلف با پیامبر اکرم

یا رسول الله سر من اول است

چشمان کور خیانت پرچم توست

شما در میان پیامبران محترم هستید

تو بالاترین شدی و خدا نابودت کرد

صبح و ظهر و عصر بهت میگن بی ادب

تا به عظمت نام تو برسد

تحت عنوان آزادی بیان

دشمن سعی خواهد کرد ضعف خود را نشان دهد

یدای تبتی اگر دستش قطع شود کجاست؟

جان ها از غم تو لب ها را لمس کردند عزیز دل

دریا کجا و سگ و خوک کجا؟

خدا می داند که احمق و درجه کجاست

احمق چطوری شرایطتو فهمیدی؟

وقتی حضرت جبرئیل همنشین توست

رفتی داخل قاب برگه و دنیا را دیدی

فقط خدا شما را می پذیرد و از شما محافظت می کند

اما جهان اسلام هنوز زنده است

این ملت باهوش، صبور و قوی است

او منتظر مهندی تن است

مگر اینکه از حرم و صخره و زمزمه تو بیاید

آن روز روز پیروزی شماست

تمام گردن ها خم شده است

اسماعیل روسی

مناجات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مناجات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تسبیحات و مناجات های مختلف با پیامبر اکرم

تسبیح و مناجات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

ای از آغاز خلقت جهان

معنای خلقت آدم، از ابتدا

شما به تنهایی مقصد نهایی خلقت خود هستید

برای تو، جهان، از ابتدا

پیمبری، خلاقیت شما به پایان نمی رسید

ای پیام آور همه، از اول تمام کن

در میان پیامبران غیر از تو که به بهشت ​​رفتند؟

آخه در خلوت دوستت محرم از اول

نام شما عالی است و این نام عالی است

ای بزرگ نام تو از اول

وقتی سروش نام تو را به عنوان خبر خوب پرسید

خوشبختانه این از همان ابتدا ارائه شد

این خبر خوب زمانی که به ضرر رسید منتشر شد

این کاخ از ابتدا مستحکم بود

انگار منتظرت بود و بس

سلمان از ابتدا متعلق به کشور جاما است

هرجا اسمت هست

یک فرد تمام عیار که از ابتدا پرچم نداشت

دروغ چاره ای جز شکست نداشت

این پیروزی شما مسلمانان از ابتدا بود

کجا کساری و کجا ماد چو تو خاتمی!؟

بی جا در این مقاله، از همان ابتدا به دم زدم

شاعر: کیومرث عباسی

تلفیقی: قسمت مذهبی بیتوت