منصف المرزوقی: قیس سعید شخص خاص همراه خود ذهنیت معمر قذافی است.منصف المرزوقی گفت کدام ممکن است قیس سعید شخص خاص همراه خود ذهنیت معمر قذافی است کدام ممکن است معنای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو را درک نمی شود.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند آناتولی، منصف المرزوقی، رئیس جمهور پیشین تونس در اظهار داشت وگو همراه خود جامعه عرب ۲۱ اظهار داشت کدام ممکن است شکست تونس بالا کودتا را عجله می کند.

وی افزود: صندوق در سراسر جهان پول شکست خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس در بلند مدت نزدیک شکست خواهد خورد.

المرزوقی اظهار داشت کدام ممکن است روزی کدام ممکن است قیس سعید اصل تعویض اعضای هیئت برتر انتخابات را داد، گویی اجتناب کرده اند ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته است.

وزارت امور خارجه علاوه بر این نسبت به انتخاب یکجانبه رئیس جمهور تونس {برای تغییر} ساختار کمیسیون بی طرفانه انتخابات ابراز اولویت از حداکثر کرد.

المرزوقی تصریح کرد کدام ممکن است قیس سعید شخص خاص همراه خود ذهنیت معمر قذافی است کدام ممکن است معنای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو را درک نمی شود.

وی افزود کدام ممکن است گروه های حامی قیس سعید اجتناب کرده اند موجود در مقامات موازی سریع خواهند پیدا شد کدام ممکن است نفع آنها خلاص شدن اجتناب کرده اند شر سعید است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، امل، رئیس هیئت سیاسی حزب تونس اجتناب کرده اند سازماندهی جبهه جایگزین آزادی سراسری خبر داد.

احمد نجیب الشعبی، رئیس هیئت سیاسی امل حزب تونس در یک واحد کنوانسیون خبری اظهار داشت کدام ممکن است جبهه نجات سراسری تاکنون ۱۰ حزب مختلف سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون سیاسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف بی نظیر آن برگزاری کنوانسیون گفتگوی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند . مقامات انتقالی نجات

وی اظهار داشت: انتخاب ها قیس سعید رئیس جمهور تونس در ۲۵ ژوئیه ۹ تنها راه حلی برای فاجعه تونس حاضر نکرد، اما علاوه بر این آن را پیچیده تر کرد. نتیجه انتخاب ها رئیس جمهور تونس محاصره خارجی بود کدام ممکن است فاجعه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را تحریک کردن کرد.

انتهای پیام/

تأمین