منظور از مهریه چیست و روش های گرفتن مهریه چیست؟ – نیکان سه فایل


بهترین راه برای گرفتن مهریه راه های گرفتن مهریه قانون سکه مهریه

دریافت مهریه به چه معناست؟

راه های مطالبه و دریافت مهریه

قبض جهیزیه این کار معمولاً در مواقعی که زن و شوهر با هم مشاجره می کنند یا وقتی شوهر فوت می کند به صورت قانونی انجام می شود.

دریافت مهریه به چه معناست؟

طبق قانون، زن به محض عقد، اعم از تمکین یا عدم تمکین از شوهر، مالک مهریه خود می شود. مهریه معمولاً به عنوان سکه بهار آزادی یا مال یا پول ثبت می شود.

در گذشته مهریه در دفاتر خدمات قضایی بر اساس قرارداد رسمی و همچنین با تنظیم دادخواست مهریه و ارسال آن به دادگاه جهت طی مراحل قانونی انجام می شد.

اما از آنجایی که این پروسه بسیار طولانی بود و زوجین می توانستند در این مدت اموال خود را به شخص دیگری واگذار کنند تا از پرداخت مهریه خودداری کنند، در قانون جدید مطالبه و دریافت مستقیم مهریه به صورت قرارداد رسمی باید از طریق ثبت نام انجام شود. .

وصول جهیزیه از اموال زن شوهر

به آنها قبض جهیزیه از اموال پدر شوهر، پدر شوهر به عنوان ضامن باید ضمانت پرداخت مهریه را در اداره ثبت امضا کند.

شرایط قبض جهیزیه, قبض جهیزیه, نحوه دریافت جهیزیه

مراحل اخذ جهیزیه

مراحل اخذ جهیزیه

زوجه باید به دفتر ثبت ازدواج خود مراجعه و تقاضای اجرائیه نماید.

بر اساس سند نکاحیه، سامانه سردفتر به صورت سیستمی اجرائیه صادر و به اداره پنجم ثبت احوال ارسال می کند و یا برای ثبت پرونده به زوجه درخواست جهیزیه می دهد.

مسئول تشکیل پرونده، سند ازدواج، تقاضانامه، رسید پستی و کپی وکالت نامه را دریافت و برای تشکیل پرونده به دفتر پنجم ارسال و پس از تشکیل پرونده به شماره پرونده ارسال می شود. از طریق پیامک به متقاضی.

متقاضی برای توقیف اموال زوجین به دفتر پنجم مراجعه و کلیه مشخصات اموال زوجین اعم از تعداد معینی سکه مهریه اعم از اموال، زمین، خودرو و موتور سیکلت جهت ثبت در بایگانی دبیرخانه و ثبت اسناد و اموال زوجین. اعلام می کند. .

اموال مطالبه شده مورد استعلام قرار می گیرد و در صورتی که به صورت سند رسمی به نام زوج باشد دستگیر و به مزایده گذاشته می شود و مهر زوجه از ملک اخذ می شود.

در صورتی که وجه به صورت مبایعه نامه به نام زوج باشد یا وجهی از زوج دریافت نشده باشد، زوجه باید با مراجعه به ادارات خدمات قضایی نسبت به بستن پرونده اجرائیه و ثبت درخواست مهریه اقدام کند تا اقدامات قانونی بیشتر انجام شود. گرفته شود.

شرایط دریافت جهیزیه از ثبت نام

برای اخذ مهریه از ثبت، در قانون جدید آمده است که کلیه دادگاه های ایران از قبول دادخواست مهریه بدون مراجعه به اداره ثبت ممنوع هستند.

بنابراین باید به دفتر ثبت ازدواج که ازدواج شما در آنجا به ثبت رسمی رسیده است مراجعه کرده و دادخواست درخواست مهریه را ارائه دهید.

در مرحله بعد می توانید به اداره ثبت اسناد و املاک اداره اجرای مهریه مراجعه کرده و از ترک زوج خودداری کرده و تقاضای توقیف اموال کنید.

در صورت پیدا شدن مال توقیف و ارزیابی و برای پرداخت مهریه به مزایده گذاشته می شود.

اگر زوجین مقاومت کنند، می توانند مقاومت کنند، همانطور که در دین استثناء وجود دارد. در صورت عدم وصول وجه یا عدم دریافت مهریه ظرف مدت ۶ ماه به درخواست زوجه گواهی به دادگاه صادر می شود.

حساب مهریه تا مهریه قانون گرفتن مهریه قانون گرفتن مهریه از پدر زوج

قبض مهریه بعد از طلاق

قبض مهریه بعد از طلاق

برای گرفتن مهریه بعد از طلاق باید با توجه به نوع مهریه به نکات مهم توجه کرد.

قبض جهیزیه ملکی: اموال غیرمنقول از قبیل زمین، آپارتمان، مغازه و …. توصیه می شود به دلیل مسائل حقوقی آینده هرگز مهریه را به عنوان املاک نامشخص تعیین نکنید.

پلاک ثبتی و مشخصات سند ملک باید در دفتری که مسئول انتقال سند است ثابت و امضا شود و اگر ملک به نام غیر از شوهر باشد باید امضای مالک گرفته شود.

قبض جهیزیه نقدی: وجه نقد به صورت روزانه محاسبه می شود، اما باید در نظر داشته باشید که در صورت فوت زوجین، مهریه فقط تا تاریخ فوت زوج به صورت روزشمار محاسبه می شود و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. . این کار را با تاریخ دادخواست حتی پس از چند سال انجام دهید.

قبض جهیزیه ۱۱۰ سکه: با ارسال دادخواست به شرح مندرج در ماده، بسته به تمکن مالی شوهر، مهریه به صورت اقساط پرداخت می شود و یا محل اخذ می شود.

اگرچه قانون جدید مهریه برای تأمین معاش خانواده ممکن است موجب بازداشت زوج به میزان ۱۱۰ ریال در روز یا ممنوعیت خروج از منزل و عدم حبس دیگر شود، اما خروج شوهر ممنوع است.

مجموعه: قسمت زناشویی بیتوته