مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدکودک های البرز {به دلیل} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار از حداکثر تعطیل شدندایسنا / البرز مشاور برتر مقامات در استان البرز ذکر شد: بر ایده دستورالعمل ابلاغی، در چنین شرایطی مهدکودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدهای کودک در روز شنبه ۱۹ فروردین تعطیل هستند.

به گزارش ایسنا، مجتبی عبدالله کارگروه اورژانس کاهش آلودگی هوا کدام ممکن است روز جمعه ۲۰ فروردین ماه در سالن کلاس ها استانداری برگزار شد، افزود: استاندارد هوا {به دلیل} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار خارج اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارداتی اجتناب کرده اند ملت در وضعیت مناسبی قرار ندارد. غرب.” “

وی یکپارچه داد: این ریزگردها استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های غربی ملت را در برگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون به استان البرز رسیده است.

عبدالله ذکر شد: بر ایده دستورالعمل ابلاغی، در چنین شرایطی تعطیلی مهدهای کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدکودک های استانداری در روز شنبه ۱۷ فروردین ماه تصویب شد.

وی افزود: زنگ بازی در ادارات تولید دیگری نباید در بیرون برگزار شود.

ولی البرز ذکر شد: تاسیسات تولیدی های آسفالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه نباید در استان ورزش کنند.

استاندار البرز ذکر شد: {افرادی که} اجتناب کرده اند گروه های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مبتلایان خاص هستند می توانند اجتناب کرده اند مرخصی بلامانع استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر این اجتناب کرده اند حرکت خودروهای با کیفیت صنعتی دارای نقص فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دود جلوگیری می تدریجی.

عبدالله ذکر شد: ورزشی ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند حضور غیر حیاتی در بیرون نیز جذاب است.

وی افزود: گروه های بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر نیز در صورت خواستن کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان هستند.

انتهای پیام

درد

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر