موارد اضافی: "سوپرانوها" این دقیق ترین بازتاب آمریکای معاصر استچون همه تماشا می کنند "سوپرانوها ،" پیوندهای پایانی امروز را بررسی کنید: یوتیوب ضد رعیت ، بهترین خردل ، اهمیت ورزش ، فینالیست های جایزه حیوان خانگی کمدی ، گیرنده در سطل زباله و موارد دیگر را ممنوع می کند. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید