موارد مجاز عدم پرداخت هزینه نگهداری عدم پرداخت هزینه نگهداری موارد ممنوعه پرداخت هزینه نگهداری


مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از نیازهای عرفی زن از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک، اثاثیه منزل، هزینه های پزشکی و بهداشتی و هر آنچه برای زندگی او لازم و ضروری است.

موارد عدم پرداخت نفقه تحریم شده است

قوانین مدنی و کیفری ایران بر پرداخت نفقه تاکید زیادی دارد و مردان را ملزم به پرداخت حقوق شرعی و قانونی همسر خود می‌کند، اما در مواردی از پرداخت آن خودداری می‌کند. قانون مقدار دقیقی برای نفقه تعیین نکرده است، بلکه نفقه را بر اساس اقتضای عرفی و بر حسب شرایط زن و عرف زمان و مکان زندگی زوجین در نظر گرفته است. در این مقاله از مجله دلتا موارد عدم پرداخت نفقه تحریم شده است ما پرداخت می کنیم

مورد عدم پرداخت نفقه توسط مرد مجاز است

مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای عدم پرداخت نفقه زن، ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است. در این ماده آمده است که اگر زن بدون مانع از انجام وظایف زناشویی خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

طبق این ماده عدم تمکین جواز عدم پرداخت نفقه است. البته اطاعت تابع عرف خویشاوندان و خویشاوندان است. تسلیم در اصطلاح حقوقی به معنای رفع نیازهای شوهر و برآوردن خواسته های مشروع اوست.

یکی از موارد مطرح شده، اقامت دائم شوهر است. یعنی زن برای گرفتن نفقه در خانه شوهر بماند. مگر در یک مورد، یعنی عقد شرطی غیر از سکونت زن در خانه یا منزل دیگر باشد.

اگر زنی بدون دلیل موجه و بدون رضایت شوهر از خانه خارج شود و در خانه پدری یا مادری نیز زندگی کند، مرد نمی تواند نفقه بدهد. نکته دیگر، وظیفه زن حفظ رابطه خوب با شوهر است.

به زنی که بدون دلیل موجه از اطاعت امتناع می ورزد نشذ می گویند که به معنای نافرمان و خطاکار است. در این صورت جدا از اینکه مرد از پرداخت نفقه معاف می شود، می تواند از دادگاه نیز تقاضای طلاق کند.

بدرفتاری با زن یا انتخاب شغل مغایر با شئونات اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن شریک بدون صلاحیت اخلاقی، ناپسند محسوب می شود.

عدم پرداخت نفقه

نفقه در عقد موقت

مطابق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد بر اساس آن منعقد شده باشد.

نفقه فقط برای زنی است که ازدواج دائم داشته باشد. در عقد یا عقد موقت زن مستحق نفقه نیست مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد یا طرفین قبلاً بر آن توافق کرده باشند.

شکایت نفقه

برای نقد نفقه زن می تواند دو نوع شکایت حقوقی و کیفری مطرح کند که نوع اول شکایت حقوقی و دوم شکایت کیفری است.

در صورت تمکین زن و امتناع شوهر از پرداخت نفقه، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوای نفقه، حکم به پرداخت نفقه را از دادگاه بخواهد. پس از رسیدگی به ادعای زن در این مورد، دادگاه حکم به نفقه می دهد. در صورتی که مرد محکوم به پرداخت نفقه باشد و از پرداخت آن خودداری کند، زن می تواند تقاضای طلاق کند. قاضی مرد را مجبور به طلاق می کند.

موارد ممنوعه پرداخت نفقه

نکته مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی، مقاله چگونگی بازگرداندن حضانت فرزند از مادر با اثبات رابطه نامشروع را مطالعه کنید.

برنامه را دانلود کنید