میرزازاده: مهمترین هدفم کسب مدال طلا در المپیک پاریس است




خدمه سراسری کشتی فرنگی با کیفیت حرفه ای وزن المپیک توکیو ذکر شد: مهمترین هدف من می خواهم کسب مدال طلا در المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.

امین میرزاده در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران، کسب اطلاعات در مورد یکپارچه اردوی خدمه سراسری کشتی فرنگی گفت: مرحله سوم اردوی خدمه سراسری کشتی فرنگی برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه خدمه سراسری زیر تذکر تمرینات خوبی را پایین بالا خواهد گذاشت. اجتناب کرده اند کادر فنی همه کودکان انگیزه بالایی برای بدست آوردن به بهتر از نتایج در رویدادهای بلند مدت دارند.

امید جهان دارنده مدال طلای جوانان اضافه کرد: کم کم به تدارکاتی کدام ممکن است منتظرش بودم نزدیک می شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند انصراف اردوهای خدمه سراسری در شرایط خوبی قرار می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن حضور خواهم بود. در مسابقات بلند مدت

وی در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد مسابقاتی کدام ممکن است در آن نمایندگی خواهد کرد، ذکر شد: در جاری حاضر این سیستم کادر فنی کشتی گیران گفتن نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند مسابقات قهرمانی آسیا خاص تبدیل می شود. مراقبت از مسابقات هم مشکلی ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی خدمه سراسری هرجا کدام ممکن است صلاح بداند کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می تنبل. هدفی جز حضور در قهرمانی فرعی ملت ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام وجود خواهم جنگید.

میرزازاده همراه خود ردیابی به زحمات کشتی ایران در سال جاری ذکر شد: در تفریحی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی همراه خود ۲ مناسبت غول پیکر برخورد با هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ایران نیازمند حمایت بدون در نظر گرفتن اصولاً مسئولان است. حضور در هر رویدادی برای من می خواهم مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایم صرف نظر از کدام ممکن است چه کشتی باشد.

مشاور ایران در المپیک توکیو در خصوص رقبا همراه خود یوسفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاسمی منگزی برای کسب مقام دوم با کیفیت حرفه ای وزن ذکر شد: بدون در نظر گرفتن رقبا برای خدمه سراسری برای مقام دوم دردسرساز‌تر باشد، کار ما سرراست‌تر می‌شود. در مسابقات قهرمانی جهان {خواهد بود}.» این به نفع همه ماست. مهمترین هدف هر کشتی، حضور در طلای المپیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار همراه خود تجربیاتی کدام ممکن است در مسابقات مهم کسب می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} تخصص بیشتری کسب می کنم، تمام تلاشم را می کنم به همان اندازه نایب قهرمان ملت شوم. خوب خدمه. المپیک پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین هدف من می خواهم طلای المپیک پاریس است.

میرزازاده در خاتمه ذکر شد: اجتناب کرده اند خانوار، مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی خدمه سراسری کدام ممکن است {در این} سال ها برای من می خواهم زحمات زیادی کشیدند تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم در میادین جلو همراه خود سربلندی دل آنها را شاد کنم.

انتهای پیام

تأمین





محتوای پیشنهادی


اواپراتور مبرد ساختمان پلاس چیست (۴) – اواپراتور صفحه ای از دستگاه رازی، اواپراتور صفحه ای…

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر