نبرد همراه خود اشغالگران حق مشروع مردمان فلسطین استمبارزه با اشغالگران حق مشروع مردم فلسطین است

سمپوزیوم جهانی بیداری اسلامی همراه خود صدور ادعا ای حمله ها رژیم صهیونیستی به نمازگزاران در مسجد مبارک الاقصی را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، مجمع جهانی انقلاب اسلامی، تجاوزات رژیم غاصب صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت به نمازگزاران مظلوم در مسجدالاقصی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: ماه مبارک رمضان توسط نیروهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی صهیونیستی برگزار تبدیل می شود. رژیم سمپوزیوم جهانی بیداری اسلامی این حمله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات جدید رژیم صهیونیستی را محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند از دوام مردمان فلسطین در مخالفت با صهیونیست ها پاداش می تنبل.
شکی نیست کدام ممکن است نبرد همراه خود اشغالگران حق قانونی، صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص برای افراد ضعیف فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} حمله ها مکرر صهیونیست ها به اماکن مقدس قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها مستمر به فلسطین است. اشخاص حقیقی . در اورشلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومان از حداکثر. سرزمین فلسطین موجود است.
شورای جهانی بیداری اسلامی همراه خود تاکید بر لزوم پاسخگویی جهانی به جنایات فعلی رژیم صهیونیستی، بار تولید دیگری اجتناب کرده اند همه ملت ها، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی تمایل دارد به همان اندازه ایمنی مردمان فلسطین را تامین کنند. دفاع کردن در مخالفت با خرید و فروش نژادپرستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم. صهیونیست ها باید جلوی حمله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت های وحشیانه صهیونیست ها را در فلسطین بگیرند کدام ممکن است این پیروزی همراه خود وعده الهی بر ملت فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت اسلامی شاهد مجازات جنایتکاران {خواهد بود}. اجتناب کرده اند این جنایات انشاالله
انتهای پیام/

تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ معاون عملیات گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امنیت شهرداری تبریز اظهار داشت:

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر