نکات بسیار مهم برای معامله ملک معامله ملک و نکات بسیار مهم


آگاهی خریداران از نکات مهم قانونی در هنگام خرید ملک بسیار حائز اهمیت است و عدم آگاهی از این نکات گاهی مشکلاتی را برای خریداران به همراه دارد.

نکات بسیار مهم برای معاملات ملکی

بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده در این حوزه، خریداران و فروشندگان ملک می توانند تا حد زیادی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و به نحوی معاملات ملک خود را تضمین کنند. موضوع در این مقاله نکات بسیار مهم برای معاملات ملکی ما پرداخت می کنیم

برای نکات بیشتر درباره املاک و مستغلات، هرگز این اموال مردم را نخرید.

نکات بسیار مهم برای معاملات ملکی

بررسی کنید که آیا ملک در رهن است

خریداران باید توجه داشته باشند که اگر ملکی در رهن باشد، فروشنده نمی تواند آن ملک را به خریدار منتقل کند و در واقع هرگونه معامله با آن ملک غیرقانونی است و مگر در صورت عدم رفع رهن و یا رضایت و اجازه از طرف خریدار. راهن (کسی که دارایی است) اخذ نمی شود، تنظیم سند رسمی به نام خریدار امکان پذیر نخواهد بود. خریدار می تواند با مراجعه به سند رسمی و مطالعه دقیق آن در صورت رهن بودن ملک متوجه این موضوع شود.