نکات مهم در هنگام طلاق از مرد نکات طلاق طلاق از مرد


از نظر قانون مدنی، مرد می تواند زن خود را طلاق دهد، البته در این زمینه شرایطی وجود دارد. گفته می شود مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، این کار شرعاً جایز نیست.

نکات مهم هنگام طلاق گرفتن از طرف مرد

در واقع نمی توان بدون پرداخت اجرت المثل از طرف زوج دادخواست طلاق داد. به موجب عقد ازدواج، حقوق نفقه، جهیزیه، مهریه و غیره برای زوجه تعیین می شود که پرداخت همه آنها بر عهده مرد است. از مجله دلتا تا موضوع این مقاله نکات مهم هنگام طلاق گرفتن از طرف مرد ما پرداخت می کنیم

طلاق از مرد چیست؟

با توجه به اینکه مرد بدون تعیین دلیل خاصی می تواند زن خود را طلاق دهد ولی منوط به پرداخت کلیه حقوق مالی زن می باشد.

در قانون قدیم مرد به راحتی می توانست زن خود را طلاق دهد و همین موضوع سردرگمی خاصی در روابط زناشویی ایجاد می کرد. از این حیث قوانین طلاق تغییر کرده و دیگر دادگاه نمی تواند مثل سابق حکم طلاق را صادر کند.

موضوع طلاق مرد، جدای از قانون، در شرع مقدس اسلام نیز آمده است. قانونگذار مستقیماً حق طلاق را برای مرد به رسمیت شناخته است.

منظور از ماده مذکور این است که مرد برای طلاق زن خود نیازی به ارائه دلیل خاصی به دادگاه ندارد. تشریفاتی که در طلاق باید توسط مرد انجام شود این است که مرد درخواست خود را از طریق دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم کند. حقوق مالی همسرش را هم بپردازد.

بنابراین برای طلاق از مرد دلایل دادگاه لازم نیست. برای این نوع طلاق فقط اراده زوج و تعیین حقوق زوجه کافی است.

در این صورت مخالفت زن نمی تواند مرد را از جدایی و طلاق باز دارد. حتی اگر زوجه اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند، به او رسیدگی نمی شود و حکم طلاق صادر می شود. البته مرد حق ندارد هر وقت خواست زن را بدون پرداخت حقوق مالی طلاق دهد.

    نکاتی برای طلاق

نکات مهم در مورد طلاق از مرد

چند نکته مهم طلاق از طرف مرد وجود دارد که در این قسمت به توضیح آنها می پردازیم.

  • طلاق از طرف مرد منوط به پرداخت حقوق مالی زن است.
  • اگر مردی بدون دلیل زن خود را طلاق دهد باید مهریه و نفقه و صدقه بدهد.
  • اگر طلاق از طرف زوج باشد و دلیل خاصی برای طلاق وجود نداشته باشد و زوجه مورد تضرع نباشد، ناهله پرداخت می شود.
  • اگر مردی بخواهد زن خود را طلاق دهد باید نصف اموالی را که در دوران عقد به دست آورده است به او بدهد.
  • از نظر شرعی، اگر روابط جسمانی بین طرفین برقرار نشده باشد و مرد بخواهد طلاق بگیرد، زن مستحق نصف مهریه است.

    طلاق از مرد

مطالعات پیشنهادی: برای آگاهی از نکات حقوقی بیشتر مقاله مراحل طلاق به درخواست زوجه را در کمترین زمان ممکن مطالعه نمایید.

اپلیکیشن مجله دلتا