هسته اصلی دیپلماسی دولت سیزدهم، روابط اقتصادی استهسته اصلی دیپلماسی دولت سیزدهم، روابط اقتصادی است

سخنگوی رسمی دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه روابط اقتصادی محوری در دیپلماسی دولت سیزدهم است، گفت: زبان دنیا را کسانی می شناسند که زبان مردم را می دانند.

به گزارش ایسنا، بهادر جهرمی در توییتر خود نوشت: روابط اقتصادی ستون فقرات دیپلماسی دولت سیزدهم است. دیدارها و گفتگوهای تلفنی با مقامات خارجی، ده ها دیدار هیئت های بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایران، شکستن رکوردهای جدید حمل و نقل، صادرات و مطالبات خارجی ثابت کرد که همه زبان دنیا را می دانند. . او زبان مردم خود را می داند.

زخم ها

مطالب پیشنهادی


۱۱۸ نوع فرم کوچینگ (فهرست کامل) – کوچینگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اسار